A Gata #LoTípic són les festes

Cada any, entre l’última setmana de juliol i la primera d’agost, Gata es vesteix de gala per a les festes patronals en honor al Santíssim Crist del Calvari. Durant aquests dies, el poble s’ompli d’alegria, gent, música de revetlles i concerts, dinars i sopars amb amics i amigues, festivitats i alguns esdeveniments religiosos.

Les festes comencen baixant al Santíssim Crist, que passa tot l’any a l’Ermita del Calvari i que el primer dia de festes és traslladat a coll fins a l’Església del poble per passar allí les festes.

A la nit es celebrarà el festival que presentarà els Quintos i Quintes  de l’any juntament amb els quintets i quintetes infantils. Tot seguit hi haurà alguna actuació musical que animarà la primera nit de festes.

Els dies posteriors podràs gaudir de la solta de bous i vaques, de la nit de correfoc, de sopars populars per tots els carrers, d’activitats per a nens i nenes, de carrosses amb les disfresses més divertides i també de concerts.

Les festes finalitzen sempre el dia 6 d’agost, quan el Santíssim Crist torna a coll fins a l’Ermita de nou en una solemne processó acompanyada per la banda de música de Gata.

En acabar podrem gaudir d’un castell de focs artificials que marcaran la fi de les festes fins al proper any.

En Gata #LoTípic son las fiestas

Cada año, entre la última semana de julio y la primera de agosto, Gata se viste de gala para sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Calvario. Durante estos días, el pueblo se llena de alegría, gente, música de verbenas y conciertos, comidas y cenas con amig@s, festividades y algunos eventos religiosos.

Las fiestas empiezan bajando al Santísimo Cristo, que pasa todo el año en la Ermita del Calvario y que el primer día de fiestas es trasladado a hombros hasta la Iglesia del pueblo para pasar allí las fiestas.

Por la noche se celebrará el festival que presentará a los quintos y quintas de ese año junto con los quintos y quintas infantiles. A continuación habrá alguna actuación musical que animará la primera noche de fiestas.

En los días posteriores podrás disfrutar de la suelta  de toros y vaquillas, de la noche de correfoc, de cenas populares por todas las calles, de actividades para niñ@s, de carrozas con los disfraces más divertidos y también de conciertos.

Las fiestas finalizan siempre el día 6 de Agosto, cuando el Santísimo Cristo vuelve a hombros hasta la Ermita de nuevo en una solemne procesión acompañada por la banda de música de Gata.

Al finalizar podremos disfrutar de un castillo de fuegos artificiales que marcarán el fin de las fiestas hasta el próximo año.

In Gata #LoTípic are festivities

Every year, between the last week of July and the first week of August, Gata dresses up for its patron saint festivities in honor of the Santísimo Cristo del Calvario. During these days, the town will be filled with joy, people, festival music and concerts, lunches and dinners with friends, festivities and some religious events.

The festivities begin by going down to the Holy Christ, who spends the whole year in the Hermitage of Calvario and on the first day of the festivities is carried on the shoulders to the Church of the town to spend the festivities there.

The first night of festivities there will be a festival to introduce the Quintos and Quintes of that year (18 years old) along with the Quintets and Quintetes (10 years old). Then there will be a musical performance that will liven up the first night of parties.

In the following days you can enjoy the bulls on the street, the night of correfoc, popular dinners in all the streets, activities for children, floats with the funniest costumes and live concerts.

The festivities always end on August 6, when the Holy Christ returns to the Hermitage on his shoulders again in a solemn procession accompanied by the Gata music band.

At the end we can enjoy a fireworks display that will mark the end of the festivities until next year.

A Gata, #LoTípic és el riu Gorgos

Si vols passar una jornada diferent, envoltat de naturalesa i sense eixir del poble, et comptem un pla diferent per a un matí divertit.

EL RIU GORGOS

El Riu Gorgos naix a 1300 metres d’altura en la Serra d’Alfaro i la Serrella a Facheca. La major part de l’any roman sec i pots veure la seua espectacular silueta de roques però ocasionalment, quan plou molt alguns dies d’hivern, baixa carregat d’aigua i és tot un espectacle per als veïns i veïnes del poble.

Fa anys, aquest era el lloc triat pels xiquets i xiquetes del poble per a jugar. Botant per les pedres, jugant a l’amagatall, escalant… pel que guarda molts records bonics per a molts dels adults de hui dia.

Compta amb un passeig de quasi dos quilòmetres pel qual pots anar caminant paral·lelament al riu i en el qual trobaràs diversos parcs i bancs per a poder asseure’t.

Aquest és el nostre pla!

Primer que res, toca omplir el cabàs de tot el necessari per a l’esmorzar. Passarem per algun dels forns de pa del poble com Dulcipan, Forn Xaro, Panadería Mulet o la Pastisseria La Pau. Ací comprarem els entrepans  alguna coca per a l’hora de l’esmorzar.

Després, haurem d’omplir els entrepans que hem comprat i què millor que un bon embotit de la zona com una sobrassada? Per al millor embotit, Carnisseria Silvestra, Ca Peixet, Ca curro o Carnisseria Polaca.

 En Ca La Datilera, comprarem fruita fresca i aigua per a tot el dia.

Tens protector solar i barret? Si és que sí, ja estem llestos per a baixar al riu.

[Si no, Gata és el bressol de les fàbriques de barrets. Comptem amb 10 d’elles així que no perdes l’oportunitat de comprar-te ací el complement de l’estiu!

Per a la crema solar, molt important durant tot l’any i molt més a l’estiu, tens 3 farmàcies en Gata (Farmàcia Elvira Berenguer, Farmàcia Mª Elena i Farmàcia Tormo Soler) i una drogueria anomenada Donam.]

BAIXAR Al RIU GORGOS

Per a baixar, hi ha diverses opcions. Pot ser pel C/ Penyó, on a meitat de carrer veuràs una esplanada que et portarà directe al passeig del riu. També trobaràs una altra baixada a meitat de la C/ Teulada i on et trobaràs el parc en baixar.

Si baixes pel Penyó, podràs passejar mentre contemples el riu a la teua dreta. Tot recte trobaràs el parc amb taules i bancs per a asseure’t. Si vas amb xiquets/es, tenen diversos gronxadors i tobogans on estaran entretinguts durant una bona estona.

També hi ha camins per a baixar al riu i que exploren una estona però sempre amb molta cura! Pot ser que a vegades les pedres siguen una mica esvaroses.

Ací no trobaràs cotxes ni soroll, només el riu i els arbres. Pots asseure’t en la gespa a llegir, xarrar amb els teus acompanyants, preparar el pícnic mentre escoltes música… Hui és un dia per a relaxar-se!

Una vegada muntat el pícnic, toca menjar-nos totes les coses bones que hem comprat en Gata i en acabar, recollir tot perquè els pròxims que vinguen també el troben net i puguen gaudir d’un dia de naturalesa al poble.

Per a baixar l’esmorzar, podeu fer la ruta pel passeig fins a l’altra punta del riu. Haureu de pujar de nou per la C/Penyó, creuar el pont per la part de dalt i seguir de nou la ruta del passeig.

Les vistes del pont i del riu des de baix no tenen desaprofitament.

Què et sembla aquest pla? T’apuntes a un passeig pel riu + pícnic en Gata?

En Gata, #LoTípic es el río Gorgos

Si quieres pasar una jornada diferente, rodead@ de naturaleza y sin salir del pueblo, te contamos un plan muy chulo para una mañana divertida.

EL RÍO GORGOS

El Río Gorgos nace a 1300 metros de altura en la Sierra de Alfaro y la Serrella en Facheca. La mayor parte del año permanece seco y puedes ver su espectacular silueta de rocas pero ocasionalmente, cuando llueve mucho algunos días de invierno, baja cargado de agua y es todo un espectáculo para los vecinos y vecinas del pueblo.

Hace años, este era el lugar elegido por los niños y niñas del pueblo para jugar. Saltando por las piedras y charcos, jugando al escondite, escalando… por lo que guarda muchos recuerdos bonitos para muchos de los adultos de hoy en día.

Cuenta con un paseo de casi dos kilómetros por el cual puedes ir caminando paralelamente  al río y en el que encontrarás varios parques y bancos para poder sentarte.

¡Este es nuestro plan!

Primero que nada, toca llenar el capazo de todo lo necesario para el almuerzo. Pasaremos por alguna de las panaderías del pueblo como Dulcipan, Forn Xaro, Panadería Mulet o la Pastisseria La Pau. Aquí compraremos los bocatas o alguna coca para la hora del almuerzo.

Después, tendremos que llenar los bocadillos que hemos comprado ¿qué mejor que un buen embutido de la zona como una sobrasada?  Para el mejor embutido, Carnicería Silvestra, Ca Peixet, Ca curro o Carnisseria Polaca.

 En Ca La Datilera, compraremos fruta fresca y agua para todo el día.

¿Tienes protector solar y sombrero?  Si es que sí, ya estamos listos para bajar al río.

[Si no, Gata es la cuna de las fábricas de sombreros. Contamos con 10 de ellas así que no pierdas la oportunidad de comprarte aquí el complemento del verano!

Para la crema solar, muy importante durante todo el año y mucho más en verano, tienes 3 farmacias en Gata (Farmacia Elvira Berenguer, Farmacia Mª Elena y Farmacia Tormo Soler) y una droguería llamada Donam.]

BAJAR AL RÍO GORGOS

Para bajar, hay varias opciones. Puede ser por la C/ Penyó, donde a mitad de calle verás una explanada que te llevará direct@ al paseo del río. También encontrarás otra bajada a mitad de la C/ Teulada y donde te encontrarás el parque al bajar.

Si bajas por el Penyó, podrás pasear mientras contemplas el río a tu derecha. Todo recto encontrarás el parque con mesas y bancos para sentarte. Si vas con niñ@s, tienen varios columpios y toboganes donde estarán entretenidos durante un buen rato.

También hay caminos para bajar al río y que exploren  un rato pero ¡siempre con mucho cuidado! Puede que a veces las piedras sean un poco resbaladizas.

Aquí no encontrarás coches ni ruido, solo el río y los arboles. Puedes sentarte en el césped a leer, charlar con tus acompañantes, preparar el picnic mientras escuchas música,… ¡Hoy es un día para relajarse!

Una vez montado el picnic, toca comernos todas las cosas ricas que hemos comprado en Gata y al terminar, recoger todo para que los próximos que vengan también lo encuentren limpio y puedan disfrutar de un día de naturaleza en el pueblo.

Para bajar el almuerzo, podéis hacer la ruta por el paseo hasta la otra punta del río. Tendréis que subir de nuevo por la C/ Penyó, cruzar el puente por la parte de arriba y seguir de nuevo la ruta del paseo.

Las vistas del puente y del río desde abajo no tienen desperdicio.

¿Qué te parece este plan? ¿Te apuntas a un paseo por el río + picnic en Gata?

In Gata, #LoTípic is the Gorgos River

If you want to spend a different day, surrounded by nature and without leaving the town, we have a very cool plan for a fun morning.

THE GORGOS RIVER

The Gorgos River rises at an altitude of 1,300 meters in the Sierra de Alfaro and the Serrella in Facheca. Most of the year it remains dry and you can see its spectacular silhouette of rocks but occasionally, when it rains a lot on some winter days, it comes down loaded with water and is quite a sight for the residents of the town.

Years ago, this was the place chosen by the children of the town to play. Jumping over rocks and puddles, playing hide-and-seek, climbing… so it holds many beautiful memories for many of today’s adults.

It has a walk of almost two kilometers along which you can walk parallel to the river and where you will find several parks and benches to sit down.

This is our plan!

First of all, it’s time to fill the basket with everything you need for lunch. We will pass by some of the town’s bakeries such as Dulcipan, Forn Xaro, Panadería Mulet or Pastisseria La Pau. Here we will buy the bread or some coca for lunch time.

After this, we will have to fill the “bocadillos” that we have bought and what better than a good sausage from the area such as a “sobrasada”? For the best “embutido”, Carnicería Silvestra, Ca Peixet, Ca curro or Carnisseria Polaca.

 At Ca La Datilera, we will buy fresh fruit and water for the whole day.

Do you have sunscreen and hat? If yes, we are ready to go down to the river.

[If not, Gata is the cradle of hat factories. We have 10 of them so don’t miss the opportunity to buy the summer accessory here!

For sun cream, very important throughout the year and much more so in summer, you have 3 pharmacies in Gata (Farmacia Elvira Berenguer, Farmacia Mª Elena and Farmacia Tormo Soler) and a drugstore called Donam.]

GOING DOWN TO THE GORGOS RIVER

To go down, there are several options. It could be along C/Penyó, where in the middle of the street you will see an esplanade that will take you directly to the river walk. You will also find another descent in the middle of C/Teulada and where you will find the park when you go down.

If you go down the Penyó Street, you can walk while you contemplate the river on your right. Straight ahead you will find the park with tables and benches to sit on. If you go with children, they have several swings and slides where they will be entertained for a long time.

There are also paths to go down to the river and explore for a while, but always be very careful! Sometimes the stones can be a bit slippery.

Here you will not find cars or noise, just the river and the trees. You can sit on the lawn to read, chat with your companions, prepare a picnic while listening to music… Today is a day to relax!

Once the picnic is set up, it’s time to eat all the delicious things that we have bought in Gata and when we finish, collect everything so that the next ones who come will also find it clean and can enjoy a day of nature in the town.

After lunch, you can make the route along the walk to the other end of the river. You will have to go up C/ Penyó again, cross the bridge at the top and follow the route of the walk again.

The views of the bridge and the river from below are priceless.

What do you think of this plan? Do you sign up for a walk along the river + picnic in Gata?

A Gata, #Lotípic és anar al Mercat

Si alguna cosa tenen típic els pobles són els mercats. Aquestes parades ambulants que s’instal·len en les places cada setmana, és quasi motiu de celebració i moltes dones i homes que ho visiten, aprofiten eixe dia per a ajuntar-se amb els amics i amigues per a esmorzar i fer la xarrada de la setmana.

A Gata, cada divendres arriben de bon matí els llocs a la Plaça Nova. Els venedors de fruita i verdura comencen a muntar les seues taules plenes de productes frescos i de temporada. Els de la roba, comencen a penjar les seues camises, bruses i pantalons i els floristes omplin els seus poals de flors.

Ací trobaràs de tot: salaons, olives, fruita i verdura, roba, sabates, flors, dolços, embotits, roba de llit i tovalloles, etc…

Pots aprofitar per a quedar amb el teu grup i passejar pel mercat, provar-vos algunes peces, omplir la nevera per a la setmana i en acabar, asseure’t a esmorzar com bé sabem fer per la terreta.

La Plaça Nova

Aquesta plaça es troba en el centre del poble. Ací, a part del mercat dels divendres, també trobaràs una gran varietat de botigues com a Loteries Casa Curro, on podràs aprofitar per a fer la teua primitiva o provar sort amb l’Euromillón.

Si el que necessites és un regal per al teu pròxim esdeveniment com a comunions o noces, en Joieria Sarita segur que encertes. Tenen conjunts i rellotges per a majors i xicotets.

Si els protagonistes de l’esdeveniment són més tecnològics, en Gata Informàtica podràs comprar un ordinador o una tablet i fer que el teu regal siga el millor.

Hora d’esmorzar!

Si vas cap al barri antic, podràs asseure’t a la terrassa sota l’Església en Ca Corder o en un carrer per als vianants i a l’ombra en Ca Martí.

També pots asseure’t enfront de l’estació de tren en Bar l’Estació. Té una terrassa on també dona l’ombra i podràs resguardar-te una mica de la calor que ja comença a notar-se.

Si el que vols és aprofitar el viatge per a visitar les botigues de vímet de la carretera, tindràs el Bar Espanya, just enfront de totes elles.

Què et sembla el pla? Ens veiem el Divendres en Gata?

En Gata, #LoTípic es ir al Mercadillo

Si algo tienen típico los pueblos son los mercadillos. Estos puestos ambulantes que se instalan en las plazas cada semana, es casi motivo de celebración y muchas mujeres y hombres que lo visitan, aprovechan ese día para juntarse con l@s amig@s para almorzar y hacer la charla de la semana.

En Gata, cada viernes llegan de buena mañana los puestos a la Plaza Nueva. Los vendedores de fruta y verdura empiezan a montar sus mesas llenas de productos frescos y de temporada. Los de la ropa, empiezan a colgar sus camisas, blusas y pantalones y los floristas llenan sus cubos de flores.

Aquí encontrarás de todo: salazones, aceitunas, fruta y verdura, ropa, zapatos, flores, dulces, embutidos,  ropa de cama y toallas, etc…

Puedes aprovechar para quedar con tu grupo y pasear por el mercadillo, probaros algunas prendas, llenar la nevera para la semana y al acabar, sentarte a almorzar como bien sabemos hacer por la terreta.

La Plaza Nueva

Esta plaza se encuentra en el centro del pueblo. Aquí, a parte del mercadillo de los viernes, también encontrarás una gran variedad de tiendas como Loterías Casa Curro, donde podrás aprovechar para hacer tu primitiva o probar suerte con el Euromillón.

Si lo que necesitas es un regalo para tu próximo evento como comuniones o bodas, en Joyería Sarita seguro que aciertas. Tienen conjuntos y relojes para mayores y pequeños.

Si los protagonistas del evento son más tecnológicos, en Gata Informática podrás comprar un ordenador o una tablet y hacer que tu regalo sea el mejor.

¡Hora de almorzar!

Si vas hacia el casco antiguo, podrás sentarte en la terraza bajo la Iglesia en Ca Corder o en una calle peatonal y a la sombra en Ca Martí.

También puedes sentarte frente a la estación de tren en Bar l’Estació. Tiene una terraza donde también da la sombra y podrás resguardarte un poco del calor que ya empieza a apretar.

Si lo que quieres es aprovechar el viaje para visitar las tiendas de mimbre de la carretera, tendrás el Bar España, justo enfrente de todas ellas.

¿Qué te parece el plan? ¿Nos vemos el viernes en Gata?

In Gata, #LoTípic is to go to the Market

If there is something typical of the towns in here, it is the Markets. These street stalls that are set up in the squares every week are almost cause for celebration and many women and men who visit take advantage of that day to get together with friends for a brunch and do the talk of the week.

In Gata, every Friday the stalls arrive at the Plaza Nueva early in the morning. The fruit and vegetable vendors begin to set up their tables full of fresh and seasonal products. Those of the clothes begin to hang their shirts, blouses and pants and the florists fill their buckets with flowers.

Here you will find everything: salted fish, olives, fruit and vegetables, clothes, shoes, flowers, sweets, sausages, bedding and towels, etc…

You can take the opportunity to stay with your group and walk around the market, try on some clothes, fill the fridge for the week and when you finish, sit down to have the “almuerzo” as we do on the terreta.

The “Plaça Nova”

This square is located in the center of the town. Here, apart from the Friday market, you will also find a wide variety of shops such as Casa Curro Lotteries, where you can take the opportunity to make your primitive or try your luck with the Euromillion.

If what you need is a gift for your next event such as communions or weddings, at Sarita Jewelry you are sure to get it right. They have sets and watches for adults and children.

If the protagonists of the event are more technological, at Gata Informática you can buy a computer or a tablet and make your gift the best.

“Almuerzo” time!

If you go to the old town, you can sit on the terrace under the Church in Ca Corder or in a shady pedestrian street in Ca Martí.

You can also sit in front of the train station at Bar l’Estació. It has a terrace where it also provides shade and you can take shelter from the heat that is already beginning to set in.

If what you want is to take advantage of the trip to visit the wicker shops on the road, you will have the Bar España, right in front of all of them.

What do you think of the plan? See you on Friday in Gata?

A Gata #LoTípic és caminar

Gata de Gorgos està envoltada de natura i muntanya i això la fa ideal per als senderistes i amants de les caminades.

Compta amb multitud de rutes per a tot tipus de públics, unes més fàcils i altres més difícils així que podràs triar depenent del teu nivell de resistència.

Hui et mostrarem una ruta molt fàcil que podràs fer tant a peu com amb bicicleta.

Origen de la Font de la Mata

La Font de la Mata en Gata es troba a uns 3 km. del poble i va ser un pou que van construir els àrabs per a poder aprofitar l’aigua per a regar els camps. Entre les roques naixen uns Llentiscles gegants que possiblement són les mates més antigues de la Península Ibèrica.

Abans d’arribar també trobarem una masia amb un antic aljub d’11 metres de llarg i amb dos arcs a cada costat i que ens recorden l’arquitectura de l’època quan es va construir, en el S. XIX.

Pel camí trobaràs multitud de plantes i herbes diferents com el llorer, el timó, el romer o la camamil·la. Així que serà tot un festí per al teu olfacte.

Comencem la ruta!

Eixint des del pàrquing del col·legi Santíssim Crist, començaràs la ruta pujant la costera que veuràs des d’aquest punt direcció Alcolaes. Al arribar dalt, hauràs de seguir pel camí de la teua dreta.

El camí està majoritàriament asfaltat per la qual cosa serà fàcil seguir la ruta i és de fàcil accés. Tardaràs entre 45 minuts i una hora.

La forma més fàcil de tornar és pel mateix camí. Així, a la tornada, tindràs de cara les espectaculars vistes del Parc natural del Montgó i del poble de Gata.

Si fas la ruta amb bici, podràs preparar tot el que necessites en Boronat Bicicletes, on trobaràs el necessari per a fer la ruta perfecta.

Tossal del Moro

Si vols seguir una estoneta més de ruta, pots continuar pel camí senyalitzat fins al Tossal del Moro, des d’on tindràs unes vistes espectaculars de la muntanya de Montgó, de Gata i fins i tot del mar al veure’s també Xàbia.

Hora de reposar forces!             

En finalitzar la ruta, el que no pot faltar és l’esmorzar. Parar en Ca Martí, Bar l’Estació, el Bar Espanya o Ca Corder i reposar forces amb un bon entrepà i una cerveseta.

És una ruta molt fàcil, no et portarà més de dues hores i hauràs passat un dia diferent admirant la naturalesa de Gata, observant la gran varietat de plantes i herbes de la zona i veient les ruïnes dels qui van viure per aquestes muntanyes fa més de 600 anys.

En Gata #LoTípic es caminar

Gata de Gorgos está rodeada de naturaleza y montaña y esto la hace ideal para los senderistas y amantes de las caminatas.

Cuenta con multitud de rutas para todo tipo de públicos, unas más fáciles y otras más difíciles así que podrás elegir dependiendo de tu nivel de resistencia.

Hoy te mostramos una ruta muy fácil que podrás hacer tanto a pie como en bicicleta.

Origen de Font de la Mata

La Font de la Mata en Gata se encuentra a unos 3 km. del pueblo y fue un pozo que construyeron los árabes para poder aprovechar el agua para regar los campos.  De entre las rocas nacen unos Lentiscos gigantes que posiblemente sean las matas más viejas de la Península Ibérica.

Antes de llegar también encontraremos una masía con un antiguo aljibe de 11 metros de largo y con dos arcos a cada lado y que nos recuerdan la arquitectura de la época cuando se construyó, en el S. XIX.

Por el camino encontrarás multitud de plantas y hierbas diferentes como el laurel, el tomillo, el romero o la manzanilla. Así que será todo un festín para tu olfato.

¡Empezamos la ruta!

Saliendo desde el parking del colegio Santísimo Cristo, empezarás la ruta subiendo la cuesta que verás desde ese punto dirección Alcolaes. Al final de esta cuesta, tendrás que seguir por el camino de tu derecha.

El camino está mayoritariamente asfaltado por lo que será fácil seguir la ruta y es de fácil acceso. Hasta el lugar se podrá tardar entre 45 minutos y una hora.

La forma más fácil de volver es por el mismo camino. Así, a tu vuelta, tendrás de cara las espectaculares vistas del Parque natural del Montgó y del pueblo de Gata.

Si haces la ruta en bici, podrás preparar todo lo que necesitas en Boronat Bicicletes, donde encontrarás lo necesario para hacer la ruta perfecta.

Tossal del Moro

Si quieres seguir un ratito más de ruta, puedes continuar por la senda señalizada hasta el Tossal del Moro, desde donde tendrás unas vistas espectaculares de la montaña de Montgó, de Gata e incluso del mar al verse también Jávea.

¡Hora de reponer fuerzas!

Al finalizar la ruta, lo que no puede faltar es “l’esmorzar”. Parar en Ca Martí, Bar l’Estació, el Bar España o Ca Corder y reponer fuerzas con un buen bocadillo y una cervecita.

Es una ruta muy fácil, no te llevará más de dos horas y habrás pasado un día diferente admirando la naturaleza de Gata, observando la gran variedad de plantas y hierbas de la zona y viendo las ruinas de quienes vivieron por estos montes hace más de 600 años.

In Gata #LoTípic is to walk

Gata de Gorgos is surrounded by nature and mountains and this makes it ideal for hikers and walkers.

It has a multitude of routes for all types of people, some easier and others more difficult, so you can choose depending on your level of resistance.

Today we show you a very easy route that you can do both on foot and by bicycle.

Origin of Font de la Mata

The Font de la Mata in Gata is located about 3 km. of the town and it was a well that the Arabs built to be able to keep the water to irrigate the fields. From among the rocks grow some giant mastic that is possibly the oldest bushes in the Iberian Peninsula.

Before arriving, you will also find a farmhouse with an old cistern 11 meters long and with two arches on each side, which remind us of the architecture of the time when it was built, in the 19th century.

Along the way you will find a multitude of different plants and herbs such as laurel, thyme, rosemary or chamomile. So it will be a feast for your nose.

We start the route!

Leaving from the parking lot of the Santísimo Cristo School, you will start the route by going up the hill that you will see from that point towards Alcolaes. At the end of this hill, you will have to follow the path on your right.

The road is mostly paved so it will be easy to follow the route and it is easily accessible. The route can take between 45 minutes and an hour.

The easiest way to return is by the same path. On your way back, you will face the spectacular views of the Montgó Natural Park and the town of Gata.

If you do the route by bike, you can prepare everything you need at Boronat Bicicletes, where you will find everything you need to make the perfect route.

Tossal del Moro

If you want to follow the route a little longer, you can continue along the signposted path to Tossal del Moro, from where you will have spectacular views of the Montgó Mountain, Gata and even the sea as you can also see Jávea.

Time to recharge your batteries!

At the end of the route, what cannot be missing is «l’esmorzar». Stop at Ca Martí, Bar l’Estació, Bar España or Ca Corder and recharge your batteries with a good sandwich and a beer.

It is a very easy route, it will not take you more than two hours and you will have spent a different day admiring the nature of Gata, observing the great variety of plants and herbs in the area and seeing the ruins of those who lived in these mountains more than 600 years ago.

Moviment INSTANT-TOWN – Lo típic Gata

Gata presenta una manera fresca i lleugera de viure 1 dia de les teues vacances, perquè a vegades uns instants són suficients per a una desconnexió total.

Vine un dia a Gata. Compra. Menja. Fes-te una foto. I segueix el teu camí. T’animes?

Gata és, any rere any, una visita obligada per als turistes que venen a la Marina Alta a estiuejar. Si vols descansar un dia de platges i bullícia, et recomanem que vingues a conèixer la nostra artesania, tradició i cultura de poble.

Amb el moviment Instant-Town volem promoure el turisme a Gata, mostrant-te com xopar-te de les nostres arrels simplement passant un dia amb nosaltres, a les nostres botigues, bars, cafeteries i pels nostres carrers.

Viu una autèntica experiència de poble

T’ho posem fàcil! T’explicarem com passar un dia a Gata sense que et perdes res del que ofereix el poble.

En arribar a Gata, et recomanem que vages a un forn de pa del poble per a comprar un dels pans casolans que elaboren. Et vindran genial per a acompanyar alguna cosa que et recomanarem unes línies més a baix.

A continuació, seguim amb el més típic que tenim a la zona: L’Esmorzar. Ací, aquest pas és sagrat! Entre les 9.30 i les 11h. trobaràs els bars replets de gent amb amics i amigues o companys de treball. Les olives, els cacauets, els entrepans i la cervesa  omplin les taules. Pots asseure’t a la terrassa al sol o en interior, en els dos llocs sabrà igual de bo.

Quan acabes, toca recórrer els carrers. Veuràs totes les cases amb balcons plens de flors, la Plaça de l’Església, la Plaça Nova amb bancs on asseure’t a descansar i sobretot botigues, algunes amb més de 100 anys d’antiguitat que continuen portant les noves generacions de qui un dia va decidir emprendre.

Trobaràs de tot: Botigues de bosses i complements, de roba, joieries, fruiteries, carnisseries, pescateries, forns, drogueries, papereries, òptiques, botigues de motos i de bicicletes…

Ara et comptem amb què acompanyar al pa casolà que hauràs comprat en arribar a Gata. Si vens ací i eres fan de l’embotit, no podràs anar-te’n sense provar la sobrassada de la Marina. Podràs passar-te per alguna de les carnisseries del poble i comprar una peça d’aquest embotit elaborat artesanalment i amb receptes ancestrals. En aquest post t’ho expliquem tot sobre ella.

Si alguna cosa caracteritza a Gata de Gorgos és l’artesania que, durant molts anys, va marcar la manera de viure gràcies a totes les fàbriques que hi havia. Va arribar a tindre 10 fàbriques de barrets, dos de guitarres, set de bosses o una de mobles entre moltes més.

No pots perdre’t les botigues de palma i vímet de la carretera. En els anys 50 i 60, l’entrada al poble era tot un espectacle, repleta de botigues de vímet a cada costat amb totes les bosses, barrets i cabassos penjats en les seues finestres o repartits pels seus portals. Hui dia continua sent-ho, amb la seua mateixa essència i els seus mateixos productes artesanals.

Si el que vols és comprar-te el complement de l’estiu, Gata és el lloc perfecte per a això! Entre totes les fàbriques de barrets del poble, segur que trobes el teu.

Hora de menjar!

Després de recórrer tot el poble i les seues botigues, ja tenim l’esmorzar als peus! Toca menjar i gràcies a la gran varietat que hi ha, podràs triar entre moltes opcions: Pizza, carn o peix, arròs o tapes.

I per a postres, què millor que un gelat o un granissat de llima o cafè en una gelateria amb més de 60 anys de història? Ca El Tramusser porta guardant la recepta més secreta del poble des que va obrir i hui dia és un punt de trobada per als veïns de Gata durant els dies d’estiu.

Passeig pel Riu Gorgos

Una cosa molt característica de Gata és el Riu Gorgos. La major part de l’any està buit i deixa al descobert el seu impressionant esquelet però alguna vegada al hivern, quan plou molt, baixa des de les muntanyes on neix i plena al poble d’il·lusió per veure’l ple encara que siga només uns dies.

Pel  Carrer Penyó, podràs baixar i anar vorejant-ho, tenint unes vistes precioses del riu mentre fas una passejada, fent d’aquest un final perfecte pel dia.

Ja has passat un dia en Gata! Què t’ha semblat el nostre moviment Instant-Town? T’uneixes a ell? No oblides etiquetar-nos si vens a veure’ns!!

MOVIMIENTO INSTANT-TOWN GATA – Lo típic Gata

Gata presenta una manera fresca y ligera de vivir 1 día de tus vacaciones, porque a veces unos instantes son suficientes para una desconexión total.

Ven un día a Gata. Compra. Come. Hazte una foto. Y sigue tu camino. ¿Te animas?

Gata es, año tras año, una visita obligada para los turistas que vienen a la Marina Alta a veranear. Si quieres descansar un día de playas y bullicio, te recomendamos que vengas a conocer nuestra artesanía, tradición y cultura de pueblo.

Con el movimiento Instant-town queremos promover el turismo en Gata, mostrándote como empaparte de nuestras raíces simplemente pasando un día con nosotr@s, en nuestras tiendas, bares, cafeterías y por nuestras calles.

Vive una auténtica experiencia de pueblo

¡Te lo ponemos fácil! Vamos a contarte como pasar un día en Gata sin que te pierdas nada de lo que ofrece el pueblo.

Nada más llegar a Gata, te recomendamos que vayas a una de las panaderías del pueblo para comprar uno de los panes caseros que elaboran. Te vendrán genial para acompañar algo que te recomendaremos unas líneas más abajo.

A continuación,  seguimos con lo más típico que tenemos en la Comunidad Valenciana: El Almuerzo. Aquí, ¡este paso es sagrado! Entre las 9:30 y las 11h. encontrarás los bares repletos de gente con amig@s o compañer@s de trabajo. Las aceitunas, los cacahuetes, los bocadillos y la cervecita o la tostada llenan las mesas. Puedes sentarte en la terraza al sol o en interior, en los dos sitios sabrá igual de bueno.

Cuando termines, toca recorrer las calles. Verás todas las casas con balcones llenos de flores, la Plaza de la Iglesia, la Plaza Nueva con bancos donde sentarte a descansar y sobre todo tiendas, algunas con más de 100 años de antigüedad que, a día de hoy, siguen llevando las nuevas generaciones de quien un día decidió emprender.

Encontrarás de todo: Tiendas de bolsos y complementos, de ropa, joyerías, frutería, carnicería, pescadería, panaderías, droguería, papelerías, ópticas, tiendas de motos y de bicicletas…

Ahora te contamos con qué acompañar a ese pan casero que habrás comprado al llegar a Gata. Si vienes aquí y eres fan del embutido, no podrás irte sin probar la sobrasada de La Marina. Podrás pasarte por alguna de las carnicerías del pueblo y comprar una pieza de este embutido elaborado artesanalmente y con recetas ancestrales. En este post te lo explicamos todo sobre ella.

Si algo caracteriza a Gata de Gorgos es la artesanía que, durante muchos años, marcó la forma de vivir gracias a todas las fábricas que había. Llegó a tener 10 fábricas de sombreros, dos de guitarras, siete de bolsos o una de muebles entre muchas más.

No puedes perderte las tiendas de palma y mimbre de la carretera. En los años 50 y 60, la entrada al pueblo era todo un espectáculo, repleta de tiendas de mimbre a cada lado  con todos los bolsos, sombreros y capazos colgados en sus ventanas o repartidos por sus portales. Hoy en día sigue siéndolo, con su misma esencia y sus mismos productos artesanales.

Si lo que quieres es comprarte el complemento del verano, ¡Gata es el sitio perfecto para ello! Entre todas las fábricas de sombreros del pueblo, seguro que encuentras el tuyo.

¡Hora de comer!

Después de recorrer todo el pueblo y sus tiendas, ¡Ya tenemos el almuerzo en los pies! Toca comer y gracias a la gran variedad que hay, podrás elegir entre muchas opciones: Pizza, carne o pescado, arroz o tapas.

Y de postre, ¿Qué mejor que un helado o un granizado de limón o café en una heladería con más de 60 años de historia? Ca el Tramusser lleva guardando la receta más secreta del pueblo desde que abrió y a día de hoy es un punto de encuentro para los vecinos de Gata durante los días de verano.

Paseo por el Río Gorgos

Algo muy característico de Gata es el Río Gorgos. La mayor parte del año está vacío y deja al descubierto su impresionante esqueleto pero alguna vez en invierno, cuando llueve mucho, baja desde las montañas donde nace y llena al pueblo de ilusión por verlo lleno aunque sea solo unos días.

Por la C/Penyó, podrás bajar e ir bordeándolo, teniendo unas vistas preciosas del río mientras das un paseo, haciendo de este un final perfecto para el día.

¡Ya has pasado un día en Gata! ¿Qué te ha parecido nuestro movimiento Instant-town? ¿Te unes a él? ¡¡No olvides etiquetarnos si vienes a vernos!!

INSTANT-TOWN MOVEMENT GATA

Gata presents a fresh and light way to live 1 day of your vacation, because sometimes a few moments are enough for a total disconnection.

Come one day to Gata. Buy. Eat. Take a picture. And continue your way. What do you think about the plan?

Year after year, Gata is a must-see for tourists who come to the Marina Alta for the summer. If you want to rest a day of beaches and bustle, we recommend that you come to know our crafts, tradition and culture of town.

With the instant-town movement we want to promote tourism in Gata, showing you how to immerse yourself in our roots simply by spending a day with us, in our shops, bars, cafes and on our streets.

Live an authentic village experience

We make it easy for you! We are going to tell you how to spend a day in Gata without missing out on anything the town has to offer.

As soon as you arrive in Gata, we recommend that you go to one of the town’s bakeries to buy one of the homemade breads they make. They will come in handy to accompany something that we will recommend a few lines below.

Next, we continue with the most typical thing we have in the Valencian Community: “Almuerzo”. Here, this step is sacred! Between 9:30 am. and 11 am. you will find the bars full of people with friends or co-workers. Olives, peanuts, sandwiches and beer or toast fill the tables. You can sit on the terrace in the sun or indoors, in both places it will taste just as good.

When you finish, it’s time to walk the streets. You will see all the houses with balconies full of flowers, the Church plaza, the Plaza Nueva with benches where you can sit down to rest and, above all, shops, some of which are more than 100 years old, which are still carried by the new generations today who one day decided to start a business.

You will find everything: Bags and accessory stores, clothing stores, jewelers, greengrocers, butchers, fishmongers, bakeries, drug stores, stationery stores, opticians, motorcycle and bicycle shops…

Now it’s time tell you what to accompany that homemade bread that you will have bought when you arrive in Gata. If you come here and you are a fan of cured meats, you won’t be able to leave without trying the Sobrasada from La Marina. You can stop by one of the town’s butcher shops and buy a piece of this sausage made by hand and with ancient recipes. In this post we explain everything about it.

If something characterizes Gata de Gorgos, it is the craftsmanship that, for many years, marked the way of life thanks to all the factories that existed. It came to have 10 hat factories, two guitar factories, seven handbag factories, and one furniture factory, among many others.

You cannot miss the palm and wicker shops on the road. In the 1950s and 1960s, the entrance to the town was quite a spectacle, full of wicker shops on each side with all the bags, hats and baskets hanging in their windows or scattered around their doorways. Today it remains so, with its same essence and its same craft products.

If what you want is to buy the summer accessory, Gata is the perfect place for it! Among all the hat factories in town, you will surely find yours.

Time to eat!

After touring the entire town and its shops, we already have the “almuerzo” on our feet! It’s time to eat and thanks to the great variety there is, you can choose from many options: Pizza, meat or fish, rice or tapas.

And for dessert, what better than an ice cream or a lemon granita or coffee in an ice cream shop with more than 60 years of history? Ca El Tramusser has been keeping the most secret recipe of the town since it opened and today it is a meeting point for the residents of Gata during the summer days.

Walk along the Gorgos River

Something very characteristic of Gata is the Gorgos River. Most of the year it is empty and with its impressive skeleton exposed, but sometimes in winter, when it rains a lot, it comes down from the mountains where it is born and fills the town with the joy of seeing it full, even if it is only for a few days.

On Penyó Street, you can go down and go along it, having beautiful views of the river while you take a walk, making this a perfect finale for the day.

You’ve already spent a day in Gata! What do you think of our Instant-town movement? Will you join it? Don’t forget to tag us if you come to see us!!

A Gata, #LoTípic és la sobrassada.

Si alguna cosa té Gata és tradició i això ho veuràs en cada comerç del poble, on la majoria ha passat de generació en generació, i amb això, la seua manera d’elaborar molts productes típics com per exemple la sobrassada.

ORIGEN DE LA SOBRASSADA

Els embotits en general tenen un origen molt antic ja que s’intentava mantindre el bon estat de la carn el major temps possible. A les Illes Balears és on es comença a produir aquest aliment amb l’arribada de l’Imperi Romà.

La sobrassada comunament coneguda com a Sobrassada Mallorquina, va arribar a la Marina Alta a data de 1609, quan els repobladors mallorquins, després de l’expulsió dels moriscos, elaboraven aquest deliciós embotit artesanal als pobles de la Marina.

ELABORACIÓ

Cada artesà té el seu toc i es manté fidel a la seua recepta secreta, però la sobrassada de la Marina s’elabora principalment amb carn de magre i cansalada viada de porc de raça Duroc, sal i espècies com a pebre roig i pebre negre. Després s’embotirà en budell natural de porc i haurà de tindre una curació mínima de 5 mesos.

 DIFERENTS TIPUS DE SOBRASSADA I COM MENJAR-TE-LA.

No sols trobaràs la Sobrassada de la Marina… També s’elaboren diferents tipus com la llonganissa de sobrassada, utilitzada per a fer a la brasa, en les coques típiques de la zona o per a afegir a algun guisat.

També pots comprar-la curada i aquesta te la podràs menjar directament sense cuinar. La diferència amb l’anterior és que es deixa madurar durant un parell de mesos.

Totes elles les pots menjar acompanyades de pa, feta a la brasa o a la planxa, amb mel i formatge fresc, en les coques, untada directament sobre la llesca de pa, en els teus plats com a pasta o ous amb creïlles… Se’ns fa la boca aigua només de pensar-ho!

On comprar sobrassada en Gata?

Si vens a Gata, no pots anar-te sense comprar una d’aquestes delícies. En totes les carnisseries del poble trobaràs aquest tipus de sobrassada. Cadascuna elaborada a la seua manera però totes igual de bones.

CARNISSERIA CA CURRO

Amb més de 100 anys d’història i tradició elaborant aquest tipus de sobrassada, a Ca Curro trobaràs tot tipus d’embotit artesanal que elaboren allí mateix. A part d’embotit també trobaràs carns, formatges i productes gurmet.

 CARNISSERIA SILVESTRA

Des de 1916 i fins ara, segueixen els passos dels seus avantpassats per a aconseguir un producte únic i amb història. Aquesta empresa familiar continua elaborant tant la sobrassada com la resta d’embotits amb tècniques ancestrals, però innovant en noves receptes per a sorprendre a tots els seus clients.

CARNISSERIA POLACA

En 1914 va obrir les seues portes i ací segueix des de llavors. Hui és ja la quarta generació qui està al comandament però seguint els costums, maneres i receptes que han anat heretant més de 100 anys després.

CARNISSERIA PEIXET

Peixet també conta molta història. Aquesta carnisseria segueix en el mateix lloc de tota la vida, conservant el seu caràcter, la seua decoració i fins i tot les seues portes. En entrar en ella podràs imaginar com era comprar ací fa 50 anys. Ací trobaràs embotits casolans que transmeten història i carns selectes entre altres productes com a llegums i fruita seca a granel.

Una mostra de la cultura de poble que tenim en Gata, és la sinergia que es crea entre els comerços i empresaris de la localitat, els qui se secunden per a mostrar el saber fer de tot un poble. Un exemple és la Pizzeria Cosa Nostra, qui té una pizza de sobrassada anomenada Ca Curro i el nom del qual ve del comerç on la compren.

T’hem obert l’apetit? Eres també fan de la sobrassada?

Si la resposta és que sí, no pots perdre’t aquesta meravella de la Marina quan vingues a Gata!

En Gata, #LoTípic es la sobrasada

Si algo tiene Gata es tradición y eso lo verás en cada comercio del pueblo, donde la mayoría ha pasado de generación en generación, y con ello, su manera de elaborar muchos productos típicos como por ejemplo la sobrasada.

ORIGEN DE LA SOBRASSADA

Los embutidos en general tienen un origen muy antiguo ya que se intentaba mantener el buen estado de la carne el mayor tiempo posible. En las Islas Baleares es donde se empieza a producir este alimento con la llegada del Imperio Romano.

La sobrasada comúnmente conocida como Sobrasada Mallorquina, llegó a la Marina Alta a fecha de 1609, cuando los repobladores mallorquines, después de la expulsión de los moriscos, elaboraban este delicioso embutido artesanal en los pueblos de la Marina.

ELABORACIÓN

Cada artesan@  tiene su toque y se mantiene fiel  a su receta secreta, pero la sobrasada de La Marina se elabora principalmente con carne de magro y panceta de cerdo de raza Duroc, sal y especias como pimentón y pimienta negra. Después se embutirá en tripa natural de cerdo y tendrá que tener una curación mínima de 5 meses.

DIFERENTES TIPOS DE SOBRASADA Y CÓMO COMÉRTELA.

No solo encontrarás la Sobrasada de La Marina… También se elaboran diferentes tipos como la longaniza de sobrasada, utilizada para hacer a la brasa, en las cocas típicas de la zona o para añadir a algún guiso.

También puedes comprarla curada y esta te la podrás comer directamente sin cocinar. La diferencia con la anterior es que se deja madurar durante un par de meses.

Todas ellas las puedes comer acompañadas de pan, hecha a la brasa o a la plancha, con miel y queso fresco, en las cocas, untada directamente sobre la rebanada de pan, en tus platos como pasta o huevos con patatas… ¡Se nos hace la boca agua solo de pensarlo!

¿Dónde comprar sobrasada en Gata?

Si vienes a Gata, no puedes irte sin comprar una de estas delicias. En todas las carnicerías del pueblo encontrarás este tipo de sobrasada. Cada una elaborada a su manera pero todas igual de buenas.

CARNISSERIA CA CURRO

Con más de 100 años de historia y tradición elaborando este manjar, en Ca Curro encontrarás todo tipo de embutido artesanal que elaboran allí mismo. A parte de embutido también encontrarás carnes, quesos y productos gourmet.

CARNISSERIA SILVESTRA

Desde 1916 y hasta ahora, siguen los pasos de sus antepasados para conseguir un producto único y con historia. Esta empresa familiar sigue elaborando tanto la sobrasada como el resto de embutidos con técnicas ancestrales, pero innovando en nuevas recetas para sorprender a todos sus clientes. 

CARNISSERIA POLACA

En 1914 abrió sus puertas y aquí sigue desde entonces. Hoy es ya la cuarta generación quien está al mando pero siguiendo las costumbres, maneras y recetas que han ido heredando más de 100 años después.

CARNISSERIA PEIXET

Peixet también cuenta mucha historia. Esta carnicería sigue en el mismo sitio de toda la vida, conservando su carácter, su decoración e incluso sus puertas. Al entrar en ella podrás imaginar cómo era comprar aquí hace 50 años. Aquí encontrarás embutidos caseros que transmiten historia y carnes selectas entre otros productos como legumbres y frutos secos a granel.

Una muestra de la cultura de pueblo que tenemos en Gata, es la sinergia que se crea entre los comercios y empresarios de la localidad, quienes se apoyan para mostrar el saber hacer de todo un pueblo. Un ejemplo es la Pizzería  Cosa Nostra, quien tiene una pizza de sobrasada llamada Ca Curro y cuyo nombre viene del comercio donde la compran.

¿Te hemos abierto el apetito? ¿Eres también fan de la sobrasada? Si la respuesta es que sí, no puedes perderte  este manjar de La Marina cuando vengas a Gata!

In Gata, a typical thing is the Sobrasada

If there is something Gata has, it is tradition and you will see that in every shop in town, where most have passed from generation to generation, and with it, their way of making many typical products such as sobrasada.

ORIGIN OF THE SOBRASADA

Sausages in general have a very ancient origin since they tried to keep the meat in good condition for as long as possible. In the Balearic Islands is where this food begins to be produced with that of the Roman Empire.

The sobrasada commonly known as Sobrasada Mallorquina, arrived in the Marina Alta in 1609, when the Mallorcan settlers, after the expulsion of the Moors, made this delicious artisan sausage in the towns of the Marina.

ELABORATION

Each butcher has his own touch and stays true to his secret recipe, but La Marina’s sobrasada is made mainly with lean meat and pork belly from the Duroc breed, salt and spices such as paprika and black pepper. It will then be stuffed into natural pig casings and will have to be cured for a minimum of 5 months.

DIFFERENT TYPES OF SOBRASADA AND HOW TO EAT IT.

Not only will you find the Sobrasada de La Marina… Different types are also made, such as the sobrasada longaniza, used to grill, in the typical cocas of the area or to add to a stew.

You can also buy it cured and you can eat it directly without cooking. The difference with the previous one is that it is left to mature for a couple of months.

You can eat all of them accompanied by bread, grilled, with honey and fresh cheese, in cocas, spread directly on the slice of bread, in your dishes such as pasta or eggs with potatoes… Mouth waters just thinking about it!

Where to buy sobrasada in Gata?

If you come to Gata, you cannot leave without buying one of these delicacies. In all the butcher shops in town you will find this type of sobrasada. Each one made in its own way but all just as good.

CA CURRO CARNICERÍA

With more than 100 years of history and tradition making this delicacy, at Ca Curro you will find all kinds of artisan sausages that are made right there. Apart from cold cuts you will also find meats, cheeses and gourmet products.

CARNISSERIA SILVESTRA

Since 1916 and until now, they follow in the footsteps of their ancestors to achieve a unique product with history. This family business continues to make both the sobrasada and the rest of the sausages using ancestral techniques, but innovating in new recipes to surprise all its customers.

CARNISSEIA POLACA

In 1914 it opened its doors and has been here ever since. Today it is already the fourth generation who is in charge, following the customs, manners and recipes that they have inherited more than 100 years later.

CARNISSERIA PEIXET

Peixet also tells a lot of history. This butcher shop is still in the same place it has always been, preserving its character, its decoration and even its doors. As you enter it you can imagine what it was like to shop here 50 years ago. Here you will find homemade sausages that transmit history and select meats among other products such as legumes and bulk nuts.

An example of the town culture that we have in Gata is the synergy that is created between local businesses and businessmen, who support each other to show the know-how of an entire town. An example is the Cosa Nostra Pizzeria, which has a sobrasada pizza called Ca Curro and whose name comes from the store where they buy it.

Have we whetted your appetite? Are you also a fan of sobrasada? If the answer is yes, you cannot miss this delicacy from La Marina when you come to Gata!

A Gata #Lo típic és la festa.

Si hi ha una cosa característica de Gata de Gorgos, són les ganes d’ajuntar-nos i celebrar-ho tot.

Els caps de setmana són els dies clau per a quedar per a prendre una cervesa, debatre si en el pròxim menjar amb amics i amigues es menjarà paella o barbacoa, si anar a alguna casa de camp a passar el dia o el cap de setmana sencer…

Ens encanta l’ambient al carrer, l’aire lliure i poder saludar a totes les persones que es creuen amb nosaltres. Si vens i estàs tranquil·lament en una terrassa, no dubtes a provar i saludar que de segur et responen!

En Gata ens agrada la festa, d’això no hi ha dubte i no en deixem escapar cap. Les festes grans de Gata són en Honor al Santíssim Crist i es celebren a la fi de Juliol. Són 10 dies de festa en els quals trobaràs gent pels carrers menjant i sopant amb amics i amigues, revetlles i concerts a les nits, vaques i bous per les vesprades i joves i majors passant-ho molt bé.

Una cosa molt característica d’aquesta zona durant les festes,  és que els grups d’amics o els joves de la mateixa edat s’ajunten en “penyes” i  van tots vestits amb el mateix conjunt o amb bruses iguals.

Els Quintos són els protagonistes de les festes cada any. Ells i elles ajuden a la comissió de festes, que és qui organitza els esdeveniments d’aqueix any. Per tant, els mesos previs aniran programant tot tipus d’actes per a així poder recaptar diners per a la gran celebració. I el pròxim 28 de Maig és un d’aquestos dies!

S’ha organitzat un gran menjar amb l’actuació de l’Orquestra Titanic cantant per a tot el poble. Es podrà gaudir d’un dia a l’aire lliure envoltats de festa i música. Si no tens tiquet per al menjar, no importa perquè pots vindre igualment a prendre unes canyes al migdia o a passar la vesprada, ja que hi ha servei de barra durant tot el dia.

Si ho prefereixes, pots triar taula en algun dels restaurants del poble com la pizzeria La Cosa Nostra o Arrels, prendre unes tapes en Ca Corder, Ca Martí, Bar Espanya o Bar L’Estació. Si prefereixes una bona carn pots reservar a casa Parra. En acabar, pots fer una passejada pel centre de Gata i acabar la vesprada ballant en l’orquestra. De camí al recinte on se celebra la festa, podràs passar per les botigues de vímet de la carretera i portar-te un cabàs típic de la zona a casa.

Què et sembla el pla? Vens a viure un dia de festes de poble?

EN GATA #LOTÍPIC ES LA FIESTA

Si hay algo característico de Gata de Gorgos, son las ganas de juntarnos y celebrarlo todo.

Los fines de semana son los días clave para quedar para tomar una cerveza, debatir si en la próxima  comida con amig@s se comerá paella o barbacoa, si ir a alguna casa de campo a pasar el día o el fin de semana entero…

Nos encanta el ambiente en la calle, el aire libre y poder saludar a todas las personas que se cruzan con nosotr@s. Si vienes y estás sentad@ tranquilamente en una terraza, no dudes en probar y saludar ¡seguro que te responden!

En Gata nos gusta la fiesta, de eso no hay duda y no dejamos escapar ninguna. Las  fiestas grandes de Gata son en Honor al Santísimo Cristo y se celebran a finales de Julio. Son 10 días de fiesta en los que encontrarás gente por las calles comiendo y cenando con amig@s, verbenas y conciertos por las noches, vaquillas y toros por las tardes y jóvenes y mayores pasándoselo en grande.

Algo muy característico de esta zona durante las fiestas, y es que los grupos de amigos o los jóvenes de la misma edad se juntan en “peñas” y van todos vestidos con el mismo conjunto o con blusones iguales.

Los Quint@s son los protagonistas de las fiestas ese año. Ellos y ellas ayudan a la comisión de fiestas, que es quien organiza los eventos de ese año. Por tanto, los meses previos irán programando todo tipo de actos para así poder recaudar dinero para la gran celebración.  ¡Y el próximo 28 de Mayo es uno de esos días!

Se ha organizado una gran comida con la actuación de la Orquesta Titanic cantando para todo el pueblo. Se podrá disfrutar de un día al aire libre rodead@ de fiesta y música. Si no tienes ticket para la comida, no importa porque puedes venir igualmente a tomar unas cañas a mediodía o de tardeo, ya que hay servicio de barra durante todo el día.

Si lo prefieres, puedes elegir mesa en alguno de los restaurantes del pueblo como  la pizzería La Cosa Nostra o Arrels, tomar unas tapas en Ca Corder,  Ca Martí, Bar España o Bar L’estació. Si prefieres  una buena carne puedes reservar en Casa Parra. Al acabar, puedes dar un paseo por el centro de Gata  y terminar la tarde bailando en la Orquesta. De camino al recinto donde se celebra la fiesta, podrás pasar por las tiendas de mimbre de la carretera y llevarte un capazo típico de la zona a casa.

¿Qué te parece el plan? ¿Te vienes a vivir un día de fiestas de pueblo?

If there is something characteristic of Gata de Gorgos, it is the desire to get together and celebrate everything.

Weekends are the key days to meet up for a beer, discuss whether to eat paella or barbecue at the next meal with friends, whether to go to a country house to spend the day or the entire weekend…

We love the atmosphere in the street, the open air and being able to greet all the people who come across us. If you come and you are sitting quietly on a terrace, do not hesitate to try and say hello, they will surely answer you!

In Gata we like to party, there is no doubt about that and we do not let any of them escape. The big festivities of Gata are in honor of the Santísimo Cristo and are celebrated at the end of July. There are 10 days of celebration in which you will find people in the streets eating  with friends, festivals and concerts at night, street bulls in the afternoon and all young and old people having a great time.

Something very characteristic of this area during the festivities is that groups of friends or young people of the same age get together in “peñas” and are all dressed in the same outfit or with the same blouses.

The “Quintos” are the protagonists of the festivities that year. They help the party commission, which is the one who organizes the events of that year. Therefore, the previous months will be programming all kinds of events in order to raise money for the great celebration. And next May 28th is one of those days!

A great meal has been organized with a performance by the Titanic Orchestra singing for the whole town. You will enjoy a day outdoors surrounded by people and music. If you don’t have a ticket for lunch, it doesn’t matter because you can still come and have a few beers in the afternoon, since there is bar service throughout the day.

If you prefer, you can choose a table at one of the town’s restaurants such as the pizzeria La Cosa Nostra or Arrels, have some tapas at Ca Corder, Ca Martí, Bar España or Bar L’estació. If you prefer a good meat you can make a reservation at Casa Parra. At the end, you can take a walk through the center of Gata and end the afternoon dancing in the Orchestra. On the way to the venue where the lunch is celebrated, you can go through the wicker shops on the road and take home a typical basket from the area.

What do you think of the plan? Are you coming to live a village festival day?

3 MANERES DE REFRESCAR-TE A GATA

Arriba Maig i amb ell, el bon temps i la calor. Diem adéu a les jaquetes i el que ara ens apeteix és buscar l’ombra i maneres de refrescar-nos.

Sabem que la Comunitat Valenciana arriba a patir la calor extrema molts dies d’estiu i pot arribar a ser sufocant per a moltes persones. Gata no es deslliura de les altes temperatures així que en el post de hui et portem tres idees de com refrescar-te si vens a Gata.

  1. Prendre un gelat o un granissat de llima en Ca El Tramusser

Aquesta gelateria centenària, nascuda en els anys 20, és tot un emblema del poble. El seu granissat de llima és el seu producte estrela i res se sap de la seua secreta recepta.

Cada any continuen innovant i elaborant nous sabors. La gran varietat amb la qual compten fa que no pugues decidir-te a l’hora de triar perquè tots tenen una pinta boníssima!

Una altra manera de menjar gelat a Ca El Tramusser és amb les seues “Clòtxines”.

Al poble, cada any esperem amb ànsia que tornen a obrir, ja que l’establiment sol romandre obert des d’abril a octubre. Tenen una terrassa molt agradable en un dels carrers més emblemàtics del poble i sol haver-hi ombra pel que serà un lloc perfecte per a alleujar la calor.

  • Asseure’t sota l’Eucaliptus de La Rana

En el paratge de La Rana, jau un eucaliptus gegant de més de 30 metres d’altura i que porta ací des de 1915.

A l’agost de 2020, un incendi el va arrasar per complet però a les poques setmanes, va començar a rebrotar de nou i hui dia torna a lluir perfecte.

La Rana va ser, en època musulmana, el lloc on es va instal·lar un sistema de reg que regava aquella zona. Compta amb dos pous, un molí de vent, una font i un safareig que encara conserva les arcades.

Aquest lloc és perfecte per a asseure’t a l’aire lliure, sota l’ombra i admirant aquest arbre centenari.

  • Comprar-te un barret

Gata és coneguda per la seua artesania, les seues fàbriques i la seua tradició. A fabricar barrets no ens guanya ningú perquè comptem, ni més ni menys, que amb 10 fàbriques.

Així que si estàs pensant a comprar-te un barret, Gata de Gorgos és el lloc.

Els barrets ens protegeixen dels raigs solars i ens alleugen de la calor i també són un complement molt actual.

Els barrets estan de moda i ací trobaràs tots els models que imagines.

Et deixem algunes recomanacions com; Sombreros Signes, Sombreros Mengual, Sombreros Siver o Monica Hats.

Et recomanem passar per Ca La Datilera i carregar de fruita fresca per a l’esmorzar o berenar. En el teu camí cap a La Rana, pots parar en la Farmàcia de Tormos Soler, de María Elena o Elvira Berenguer per si has oblidat el teu protector solar, molt important en els dies de sol. A la botiga  Donam, en la Plaça nova, també trobaràs tot el necessari per a protegir-te del sol.

Què t’han semblat els pla? Vens a refrescar-te a Gata aquest estiu?

3 MANERAS DE REFRESCARTE EN GATA

Llega Mayo y con él, el buen tiempo y el calor. Decimos adiós a las chaquetas y lo que ahora  nos apetece es buscar la sombra y maneras de refrescarnos.

Sabemos que la Comunidad Valenciana llega a rozar el calor extremo muchos días de verano y puede llegar a ser sofocante para muchas personas. Gata no se libra de las altas temperaturas así que en el post de hoy te traemos tres ideas de cómo refrescarte si vienes a Gata.

  1. Tomar un helado o un granizado de limón en Ca El Tramusser

Esta heladería centenaria, nacida en los años 20, es todo un emblema del pueblo. Su granizado de limón es su producto estrella y nada se sabe de su secreta receta.

Cada año siguen innovando y elaborando nuevos sabores. La gran variedad con la que cuentan  hace que no puedas decidirte a la hora de elegir porque ¡todos tienen una pinta buenísima!

Otra forma de comer helado en Ca El Tramusser  es con sus “Clòtxines”.

En el pueblo, cada año esperamos con ansia que vuelvan a abrir, ya que el establecimiento suele permanecer abierto desde abril a octubre.

Tienen una terraza muy agradable en una de las calles más emblemáticas del pueblo y suele haber sombra por lo que será un lugar perfecto para aliviar el calor.

  • Sentarte bajo el Eucalipto de La Rana

En el paraje de La Rana, yace un eucalipto gigante de más de 30 metros de altura y que lleva aquí desde 1915.

En agosto de 2020, un incendio lo arrasó por completo pero a las pocas semanas, empezó a rebrotar de nuevo  y hoy en día vuelve a lucir perfecto.

La Rana fue, en época musulmana, el lugar donde se instaló un sistema de riego que regaba aquella zona. Cuenta con dos pozos, un molino de viento, una fuente y un lavadero que todavía conserva las arcadas.

Este lugar es perfecto para sentarte al aire libre, bajo la sombra y admirando este árbol centenario.

  • Comprarte un sombrero

Gata es conocida por su artesanía, sus fábricas y su tradición. A fabricar sombreros no nos gana nadie pues contamos, nada más y nada menos, que con 10 fábricas.

Así que si estás pensando en comprarte un sombrero, Gata de Gorgos es el lugar.

Los sombreros nos protegen de los rayos solares y nos alivian del calor y también son el complemento estrella.

Los sombreros están de moda y aquí encontrarás todos los modelos que imaginas.

Te dejamos algunas recomendaciones como; Sombreros Signes, Sombreros Mengual, Sombreros Siver o Monica Hats.

Te recomendamos pasar por Ca La Datilera y cargar de fruta fresca para el almuerzo o merienda. En tu camino hacia La Rana, puedes parar en la Farmacia de Tormos Soler, de María Elena o Elvira Berenguer  por si has olvidado tu protector solar, muy importante en los días en que nos dará el sol.  En la tienda Donam, en la Plaza nueva, también encontrarás todo lo necesario para protegerte del sol.

¿Qué te han parecido estos planes? ¿Vienes a refrescarte a Gata este verano?

3 WAYS TO COOL DOWN IN GATA

May arrives and with it, the good weather and the heat. We say goodbye to jackets and what we now feel like is looking for shade and ways to cool off.

We know that the Valencian Community reaches extreme heat on many summer days and can become suffocating for many people. Gata is not exempt from high temperatures, so in today’s post we bring you three ideas on how to cool off if you come to Gata.

1. Have an ice cream or a lemon granita at Ca El Tramusser

This century-old ice cream shop, born in the 1920s, is an emblem of the town. Its lemon slush it’s their most famous product and nothing is known about its secret recipe.

Every year they continue to innovate and develop new flavors. The great variety they have will make you not able to decide when choosing because they all look great!

Another way to eat ice cream in Ca El Tramusser is with its «Clòtxines».

In the village, we eagerly await their re-opening every year, as the establishment is usually open from April to October.

They have a very pleasant terrace in one of the most emblematic streets of the town and there is usually shade, so it will be a perfect place to relieve the heat.

2. Sit under the Eucalyptus of La Rana

In the area of ​​La Rana, lies a giant eucalyptus over 30 meters high and has been here since 1915.

In August 2020, a fire completely destroyed it but after a few weeks, it began to sprout again and today it looks perfect again.

La Rana was, in Muslim times, the place where an irrigation system was installed to irrigate that area. It has two wells, a windmill, a fountain and a laundry room that still preserves the arcades.

This place is perfect to sit outdoors, under the shade and admiring this century-old tree.

3. Buy yourself a hat

Gata is known for its crafts, its factories and its tradition. No one beats us when it comes to manufacturing hats because we have, nothing more and nothing less, than 10 factories.

So if you are thinking of buying a hat, Gata de Gorgos is the place.

Hats protect us from the sun’s rays and relieve us from the heat and are also the star accessory of the summer.

Hats are in fashion and here you will find all the models you can imagine.

We leave you some recommendations such as; Sombreros Signes, Sombreros Mengual , Sombreros Siver  or Monica Hats.

We recommend you stop by Ca La Datilera and load up on fresh fruit for lunch or a snack. On your way to La Rana, you can stop at the Farmacia de Tormos Soler, María Elena or Elvira Berenguer in case you have forgotten your sunscreen, which is very important on days when the sun shines. In Donam store, in the Plaza Nova, you will also find everything you need to protect yourself from the sun.

What do you think of these plans? Are you coming to Gata to cool off this summer?

3 tapes que has de provar

A Gata, #Lotípic són les Tapes.

A Gata, el que ens encanta és ajuntar-nos! No hi ha res que ens agrade més que quedar amb els amics i amigues per a la cervesa de la vesprada i acabar sopant de tapes.

T’expliquem què 3 tapes has de provar si vens a Gata:

1.    La pilota de putxero

El putxero és una de les receptes més populars en la cuina valenciana. Aquest plat és perfecte per als dies freds de l’hivern quan es necessita entrar en calor. El que ho diferencia d’altres plats similars de la resta d’Espanya és la seua famosa “pilota de putxero”.

Aquesta delícia està composta per carn picada, pa ratllat, ou, espècies al gust i llima ratllada. Molts l’emboliquen amb col i acaben de donar-li el toc perfecte.

Si vens, has de provar-la i decidir per tu mateix si és o no una meravella.

2.    Coques

Les coques són una de les nostres receptes destacades! La recepta base és amb farina, aigua, oli, llevat i sal però mai trobaràs una recepta igual. Ací ja entraran les mans i l’experiència de cada persona que estiga pastant . Al final quedarà una massa entre blaneta i cruixent i es completarà amb diferents cobertures com a ceba i botifarra, herbes del camp, gambes i bledes, pèsols amb ceba i ou o simplement una anxova.

La recepta original està cuinada al forn de llenya però ara pots fer-les a casa amb els forns convencionals i queden igual de bones.

Així que, no dubtes a demanar aquesta tapa per a no anar-te’n  sense provar-la!

Els forns de pa també les elaboren cada dia perquè pugues emportar-te-les per a esmorzar o sopar.

3.    Caragols.

A molts llocs del Mediterrani, aquesta també és una tapa típica.

Fa anys, quan plovia, era típic que els xiquets i xiquetes anaren amb els avis o avies a buscar caragols per a així després utilitzar-los en arrossos o guisats.

Una de les receptes més conegudes per a un guisat és amb ceba, pimentó, all, tomaca i un ingredient important: el fenoll. Aquestes receptes poden variar ja que hi ha mil i una maneres de cuinar-los en salsa.

Anota-les totes en la teua llista i no oblides demanar-les quan vingues a menjar a Gata.

Alguns dels bars on podràs trobar una gran varietat de totes elles són El Bar Espanya, Bar Corder, Ca Martí o el Bar l’Estació.

Ens veiem de tapes per Gata?

En Gata, #LoTípic son las Tapas

En Gata, ¡Lo que nos encanta es juntarnos! No hay nada que nos guste más que quedar con los amig@s para la cerveza de la tarde y acabar cenando de tapas.

Te contamos qué 3 tapas tienes que probar si vienes a Gata:

La pelota de putxero

El putxero es una de las recetas más populares en la cocina valenciana. Este plato es perfecto para los días fríos del invierno donde se necesita entrar en calor. Lo que lo diferencia de otros cocidos del resto de España es su famosa “pelota de putxero”.

Esta delicia está compuesta por carne picada, pan rallado, huevo, especias al gusto y limón rallado. Muchos la envuelven con col y acaban de darle el toque perfecto.

Si vienes tienes que probarla y decidir por ti mismo si es o no una maravilla.

Cocas

¡Las cocas son una de nuestras recetas estrella! La receta base es con harina, agua, aceite, levadura y sal pero nunca encontrarás una receta igual. Aquí ya entrarán las manos y la experiencia de cada persona que esté amasando esta delicia. Al final quedará una masa entre blanda y crujiente y se completará con diferentes coberturas como cebolla y morcilla, hierbas del campo, gambas y acelgas, guisantes con cebolla y huevo o simplemente una anchoa.

La receta original está cocinada al horno de leña pero hoy en día puedes hacerlas en casa con los hornos convencionales y quedan igual de buenas.

Así que, ¡No dudes en pedir esta tapa para no irte sin probarla!

Las panaderías también las elaboran cada día para que puedas llevártelas para almorzar o cenar. 

Caracoles

En muchos lugares del mediterráneo, esta también es una tapa típica.

Hace años, cuando llovía, era típico que los niñ@s y l@s abuel@s saliesen a buscar caracoles  para así después utilizarlos en arroces o guisos.

Una de las recetas más conocidas para un guiso es con cebolla, pimiento, ajo, tomate y el ingrediente estrella, el hinojo. Estas recetas pueden variar ya que hay mil y una maneras de cocinarlos en salsa.

Anótalas todas en tu lista y no olvides pedirlas cuando vengas a comer a Gata. 

Algunos de los bares donde podrás encontrar una gran variedad de todas ellas son El Bar España, Bar Corder, Ca Martí o el Bar l’Estació.

¿Nos vemos de tapas en Gata?

In Gata, a typical are the Tapas

At Gata, what we love is getting together! There is nothing we like more than meeting friends for afternoon beer and ending up having a tapas dinner.

We tell you what three tapas you have to try if you come to Gata.

The “pilota de putxero”

Putxero is one of the most popular recipes in Valencian cuisine. This dish is perfect for cold winter days when you need to warm up. What differentiates it from other stews in the rest of Spain is its famous «pilota de putxero».

This delicacy is made up of minced meat, breadcrumbs, egg, spices to taste and grated lemon. Many wrap it with cabbage and just give it the perfect touch.

If you come, you have to try it and decide for yourself if it is the best or not.

Cocas

Cocas are one of our star recipes! The basic recipe is with flour, water, oil, yeast and salt, but you will never find an equal recipe. Here, the hands and experience of each person who is kneading this delight will make the difference. In the end, the dough will be between soft and crunchy and will be completed with different toppings such as onion and black pudding, field herbs, prawns and chard, peas with onion and egg or simply an anchovy.

The original recipe is cooked in a wood oven but today you can make them at home with conventional ovens and they are just as good.

So, don’t hesitate to order this tapa so you don’t leave without trying it!

Bakeries also make them every day so you can take them away for lunch or dinner.

Snails

In many places in the Mediterranean, this is also a typical tapa.

Years ago, when it rained, it was typical for children and grandparents to go out to look for snails so that they could later be used in rice dishes or stews.

One of the best known recipes for a stew is with onion, pepper, garlic, tomato and the star ingredient; fennel. These recipes can vary since there are a thousand and one ways to cook them in sauce.

Write them all down on your list and don’t forget to ask for them when you come to eat at Gata.

Some of the bars where you can find a wide variety of all of them are El Bar España, Bar Corder, Ca Martí or Bar l’Estació.

Shall we meet for tapas in Gata?

A Gata #LoTípic són els esdeveniments

Amb el bon temps comencen els esdeveniments com les comunions, les noces i les festes a l’aire lliure. Toca renovar vestuari i complements i els comerços de Gata et poden ser de gran ajuda.

Fa molt de temps que ho estem esperant… després de dos anys de pandèmia, màscares i restriccions, per fi podem relaxar-nos i gaudir dels esdeveniments amb una certa normalitat. A més arriba el bon temps i el sol, que ens carrega les piles amb vitamina D i fa que estiguem més alegres i actius.

És en aquesta època quan arriba una quantitat important d’esdeveniments… Tens unes noces o comunió? Tal vegada estàs pensant en celebrar un aniversari al teu jardí? Una festa eivissenca? Siga com siga el teu esdeveniment, has de posar-te a punt com cal. I a Gata tenim de tot perquè sigues el convidat o convidada perfect@. A continuació et donem alguns consells:

Tens xiquets o xiquetes?

A Ana Moda segur que trobes un conjunt molt elegant per als més xicotets. Ana té anys d’experiència en el sector i a més d’aconsellar-te, també podrà fer arranjaments en els teus pantalons o faldes si necessites alguna modificació. Té una gran varietat de marques pel que podràs triar entre moltes opcions. Si tens un esdeveniment i has de vestir els teus xicotets, passa’t per la botiga d’Ana.

Anem pels complements.

En Joieria Rellotgeria Sarita trobaràs arracades, polseres o anells per a anar a conjunt amb el teu vestit o traje. Des d’estils més senzills d’or i plata a complements que et faran destacar de la resta. Si vols regalar una cosa diferent per a les pròximes comunions, què et sembla un rellotge o un conjunt d’arracades, polsera i penjoll?

Si necessites bosses o carteres, pots visitar la botiga de Tonia i allí trobaràs bosses per a estiu o hivern, carteres de tota mena i complements per a adornar el teu look final.

Arriba el dia de l’esdeveniment!

Hora de posar-se guap@. Sigues atrevit o atrevida o més clásic/a, a Gata trobaràs com encertar i enlluernar en el teu esdeveniment.

En Lozano Perruqueria i Estètica pots aprofitar per a fer-te un recollit i maquillar-te sense moure’t d’allí.

Si prefereixes fer-ho per separat, pots anar primer a Julián Peluqueros i quan acabes, anar direcció Novaestética, on podran maquillar-te i també fer-te les ungles.

Per a ells, en Perruqueria Canya, et deixaran el pèl i la barba perfectes per al dia de l’esdeveniment.

Necessites un regal?

Pots regalar un cabàs, una bossa o decoració feta amb vímet típic de Gata d’Artesania Maruja, Montserrat o Reciclaje Decoración, algun article per a casa com una cafetera o una fregidora d’aire de Tien21 Gata o unes ulleres de sol que pots triar en Òptica i dietètica Signes.

Si el teu regal és per als amants del Gourmet, pots anar a comprar alguna delicatesen a El Celler de la Marina o a Ca Curro, on trobaràs tot tipus de productes diferents i exquisits com a sals i espècies diferents, formatges i embotits de la zona, olis i vinagres o conserves i salaons exclusius.

També tens opcions per als regals de comunió. Si tens pensat regalar la primera bicicleta, en Boronat Biciletes trobaràs de totes les grandàries i podràs afegir els complements que desitges.

Si prefereixes conjunts per a la tornada al col·le, en la Papereria Font trobaràs motxilles, estotjos, llibretes i tot el necessari perquè tornen equipats al setembre.

Per als amants de la decoració, segur que trobes el detall perfecte en Herboristeria La Bassa o Tucán.

Com veus, pots trobar quasi tot el que necessites i sense eixir de Gata.

Estàs a punt per al teu esdeveniment?

En Gata lo típic son los eventos

Con el buen tiempo empiezan los eventos como las comuniones, las bodas y las fiestas al aire libre. Toca renovar vestuario y complementos y los comercios de Gata te pueden ser de gran ayuda.

Hace mucho tiempo que lo estamos esperando… tras dos años de pandemia, mascarillas y restricciones, por fin podemos relajarnos un poco y disfrutar de los eventos con cierta normalidad. Además llega el buen tiempo y el sol, que nos carga las pilas con vitamina D y hace que estemos más alegres y activos.

Es en esta época cuando llega una cantidad importante de eventos… ¿Tienes una boda o comunión? ¿Tal vez estás pensando en celebrar un aniversario en tu jardín? ¿Una fiesta ibicenca? Sea cual sea tu evento, has de ponerte a punto como es debido. Y en Gata tenemos de todo para que seas el invitado o invitada perfect@. A continuación te damos algunos consejos:

¿Tienes niñ@s?

En Ana Moda seguro que encuentras un conjunto muy elegante para los más pequeños. Ana tiene años de experiencia en el sector y además de aconsejarte, también podrá hacer arreglos en tus pantalones o faldas si necesitas alguna modificación. Tiene una gran variedad de marcas por lo que podrás elegir entre muchas opciones. Si tienes un evento y has de vestir a tus pequeños, pásate por la tienda de Ana.

Vamos a por los complementos...

En Sarita Joyería encontrarás pendientes, pulseras o anillos para ir a conjunto con tu vestido o traje. Desde estilos más sencillos de oro y plata a complementos que te harán destacar del resto. Si quieres regalar algo diferente para las próximas comuniones, ¿Qué te parece un reloj o un conjunto de pendientes, pulsera y colgante?

Si necesitas bolsos o carteras, puedes visitar la tienda de Tonia y allí encontrarás bolsos para verano o invierno, carteras de todo tipo y complementos para adornar tu look final.

¡Llega el día del evento!

Hora de ponerse guap@. Seas atrevid@ o más clásic@, en Gata encontrarás cómo dar en el clavo y deslumbrar en tu evento.

En Lozano peluquería y estética puedes aprovechar para hacerte un recogido y maquillarte sin moverte de allí.

Si prefieres hacerlo por separado, puedes ir primero a Julián Peluqueros y cuando termines, ir dirección Novaestética, donde podrán maquillarte y también hacerte las uñas.

Para ellos, en Peluquería Canya, te dejarán el pelo y la barba perfectos para el día del evento.

¿Necesitas un regalo?

Puedes regalar un capazo, un bolso o decoración hecha con mimbre típico de Gata de Artesanía Maruja o Reciclaje decoración, algún artículo para el hogar como una cafetera o una freidora de aire de Tien21 Gata o unas gafas de sol que puedes elegir en Óptica y dietética Signes.

Si tu regalo es para los amantes de lo Gourmet, puedes ir a comprar alguna delicatesen en El Celler de la Marina , en Ca Curro, donde encontrarás todo tipo de productos diferentes y exquisitos como sales y especias diferentes, quesos y embutidos de la zona, aceites y vinagres o conservas y salazones exclusivos.

También tienes opciones para los regalos de comunión. Si tienes pensado regalar la primera bicicleta, en Boronat Bicicletes encontrarás de todos los tamaños y podrás añadir los complementos que desees.

Si prefieres conjuntos para la vuelta al cole, en Papelería Font encontrarás mochilas, estuches, libretas y todo lo necesario para que vuelvan equipados en septiembre.

Para los amantes de la decoración, seguro que encuentras el detalle perfecto en Herboristería La Bassa o Tucán.

Como ves, puedes encontrarlo casi todo lo que necesitas y sin salir de Gata.

¿Estás list@ para tu evento?

In Gata, a typical thing is an event

With the good weather, events such as communions, weddings and outdoor parties begin. It’s time to renew clothing and accessories and Gata shops can be a great help.

We have been waiting for it for a long time… after two years of pandemic, masks and restrictions, we can finally relax a bit and enjoy the events with a certain normality. In addition, the good weather and the sun arrive, which recharges our batteries with vitamin D and makes us happier and more active.

It is at this time when a significant number of events arrive… Do you have a wedding or communion? Maybe you are thinking of celebrating an anniversary in your garden? An Ibiza party? Whatever your event is, you have to prepare properly. And in Gata we have everything for you to be the perfect guest. Here are some tips:

Do you have children?

In Ana Moda you will surely find a very elegant outfit for the little ones. Ana has years of experience in the sector and in addition to advising you, she can also make alterations to your pants or skirts if you need any modifications. It has a wide variety of brands so you can choose from many options. If you have an event and you have to dress your little ones, stop by Ana’s store.

Let’s go for the accessories.

At Sarita Joyería you will find earrings, bracelets or rings to go with your dress or suit. From simpler gold and silver styles to accessories that will make you stand out from the rest. If you want to give something different for the next communions, How about a watch or a set of earrings, bracelet and pendant?

If you need bags or wallets, you can visit Tonia’s store and there you will find bags for summer or winter, all kind of wallets and accessories to adorn your final look.

The day of the event arrives!

Time to get pretty! Whether you are daring or more classic, in Gata you will find how to hit the nail on the head and dazzle at your event.

In Lozano Hairdressing and Stylists you can take the opportunity to get your hair done and to have your makeup done all at the same place.

If you prefer to do it separately, you can first go to Julián Peluqueros and when you finish, go to Novaestética, where they can do your makeup and do your nails.

For him, at Peluquería Canya, they will give you the perfect hair cut and do your beard for the day of the event.

Do you need a gift?

You can give away a basket, a bag or decoration made with typical wicker from Gata from Artesanía Maruja or Reciclaje Decoración, some item for the home such as a coffee maker or an air fryer from Tien21 Gata or sunglasses that you can choose in Optics and Dietetics Signes.

If your gift is for gourmet lovers, you can go buy a delicatessen at El Celler de la Marina or Ca Curro, where you will find all kinds of different and exquisite products such as different salts and spices, cheeses and sausages from the area, exclusive oils and vinegars or preserves food and salted meats.

You also have options for communion gifts. If you plan to give away your first bicycle, at Boronat Biciletes you will find all sizes and you can add the accessories you want.

If you prefer a set for the school, at Papereria Font you will find backpacks, cases, notebooks and everything you need to come back equipped in September.

For lovers of decoration, you will surely find the perfect detail in Herboristería La Bassa or Tucán.

As you can see, you can find almost everything you need without leaving Gata.

Are you ready for your event?