A Gata #LoTípic és preparar-se per a Pasqua

En Gata ens encanten els dies previs a la Setmana Santa i la Pasqua perquè tenen alguna cosa especial. El bon temps comença a arribar i els raigs de sol ens carreguen de vitamina D. L’aire aporta una sensació de canvi i això a Gata ho solem traduir com “Fa oloreta a Pasqua”.

La veritat és que no queda res perquè arriben aquests dies i tot i que aquest any no serà exactament com abans, podem gaudir moltíssim a Gata, ja siga en parella o en grups de quatre. A continuació t’expliquem com.

En Gata #LoTípic es prepararse para Pascua

En Gata nos encantan los días previos a la Setmana Santa y la Pascua porque tienen algo especial. El buen tiempo empieza a llegar y los rayos del sol nos cargan de vitamina D. El aire aporta una sensación de cambio y esto en Gata lo solemos traducir como “Fa oloreta a Pascua” (Huele a Pascua).

Lo cierto es que no queda nada para que lleguen estos días y aunque este año no va a ser exactamente como antes, podemos disfrutar muchísimo en Gata, ya sea en pareja o en grupos de cuatro. A continuación te contamos cómo.

In Gata #LoTípic is to prepare for Easter

In Gata we love the days before Holy Week and Easter because they have something special. The good weather is beginning to arrive and the sun’s rays load us with vitamin D. There is something in the air that brings a sensation of change and this in Gata we usually translate as “Fa oloreta a Pascua” (It smells like Easter).

The truth is that these days are coming and although this year will not be exactly as before, we can enjoy a lot in Gata, either as a couple or in groups of four. Here’s how.

A Gata l’ambient “pasqüer” comença amb el Diumenge de Rams. Sempre ha sigut tradició ajuntar-se amb la teva quadrilla d’amics i amigues per anar de paella. És cert que aquest any els grups seran molt més reduïts del que haguéssim desitjat, però no per això deixarem de fer-ho per xerrar i preparar com cal els dies de Pasqua.

En Gata la tradició està molt present aquests dies i ens agrada mantenir-la viva. És molt típic comprar un cabàs nou que et servirà per portar el berenar els dies de Pasqua i molta gent opta per renovar el vestuari o algun complement de cara a l’època estival.

Si vens a visitar-nos els dies previs a Pasqua, podràs conèixer l’ambient de poble que comença a agitar-se gràcies al bon temps. Un dels majors plaers és prendre unes tapes o assaborir la gastronomia típica local com l’arròs al forn o les coques. Una altra opció fantàstica és passejar pels carrers tranquils i visitar els comerços tradicionals, en els quals trobaràs una infinitat de detalls bonics i elements decoratius.

Si véns a passar un dia, et recomanem que et portes a casa una mostra d’embotits i dolços locals, que trobaràs a les carnisseries i forns de la localitat. També que proves els gelats artesans elaborats a Gata. No només t’emportaràs menjar, estaràs comprant tradició i receptes ancestrals.

Així que ja saps, si vas a visitar la Marina alta, no pots deixar de vindre a Gata i viure una autèntica experiència de poble. A més, estem a 5 minuts de Xàbia, 12 minuts de Dénia i 15 de Moraira per la qual cosa les opcions són infinites. T’esperem!

En Gata el ambiente “pascuero” empieza con el Domingo de Ramos. Siempre ha sido tradición juntarse con tu cuadrilla de amigos y amigas para ir de paella. Es cierto que este año los grupos serán mucho más reducidos de lo que hubiéramos deseado, pero no por ello dejaremos de hacerlo para charlar y prepararnos como es debido para los días de Pascua.

En Gata la tradición está muy presente estos días y nos gusta mantenerla viva. Es muy típico comprar un capazo nuevo que te servirá para llevar la merienda los días de Pascua y mucha gente opta por renovar el vestuario o algún complemento de cara a la época estival.

Si vienes a visitarnos los días previos a Pascua, podrás conocer el ambiente del pueblo que empieza a agitarse gracias al buen tiempo. Uno de los mayores placeres es tomarte unas tapas o saborear la gastronomía típica local como el arroz al horno o las cocas. Otra opción fantástica es pasear por las calles tranquilas y visitar los comercios tradicionales, en los que encontrarás un sinfín de detalles bonitos y elementos decorativos.

Si vienes a pasar un día, te recomendamos que te lleves una muestra de embutidos y dulces locales, que encontrarás en las carnicerías y hornos de la localidad. También que pruebes los helados artesanos elaborados en Gata. No solo te llevarás comida, estarás comprando tradición y recetas ancestrales.

Así que ya sabes, si vas a visitar la Marina alta, no puedes dejar de venir a Gata y vivir una auténtica experiencia de pueblo. Además, estamos a 5 minutos de Jávea, 12 minutos de Dénia y 15 de Moraira por lo que las opciones son infinitas. ¡Te esperamos!

In Gata the Easter atmosphere begins with Palm Sunday. It has always been a tradition to get together with your gang of friends to go out for paella. It is true that this year the groups will be much smaller than we would have liked, but for that reason we will not stop doing it to chat and prepare properly for Easter.

In Gata tradition is very present these days and we like to keep it alive. It is very typical to buy a new carrycot that will be used to bring the snack on Easter days and many people choose to renew their wardrobe or some accessory for the summer season.

If you come to visit us the days before Easter, you will be able to know the atmosphere of the town that begins to stir thanks to the good weather. One of the greatest pleasures is to have some tapas or savor the typical local cuisine such as baked rice or cocas. Another great option is to stroll through the quiet streets and visit the traditional shops, where you will find endless beautiful details and decorative elements.

If you come to spend a day, we recommend that you take a sample of local sausages and sweets, which you will find in the local butchers and ovens. Also try the artisan ice creams made in Gata. Not only will you take food, you will be buying tradition and ancestral recipes.

So now you know, if you are going to visit the Marina Alta, you cannot stop coming to Gata and living an authentic village experience. In addition, we are 5 minutes from Jávea, 12 minutes from Dénia and 15 from Moraira so the options are endless. We will wait for you!

A Gata #LoTípic són les compres a l’octubre

Gata sempre fa goig, però a octubre és molt especial. Ha passat el bullici de l’estiu i torna la tranquil·litat i essència real del nostre poble. La gent passeja per la localitat i fa les seues compres, ja no fa tanta calor i dona més gust passejar pel carrer i realitzar compres de manera relaxada. L’ambient del poble a octubre sempre transmet energies renovades i nous reptes.

Gata siempre es un placer, pero en octubre es muy especial. Ha pasado el bullicio del verano y vuelve la tranquilad y esencia real de nuestro pueblo. La gente pasea por la localidad y hace sus compras, ya no hace tanto calor y es muy agradable pasear por la calle y realizar compras de manera relajada. El ambiente del pueblo en octubre siempre transmite energías renovadas y nuevos retos.

Gata  is always a pleasure, but in October it’s very special. The bustle of summer has passed and the tranquility and real essence of our town returns. People walk around the town and do their shopping, it’s not so hot anymore and it is very pleasant to walk down the street and do shopping in a relaxed way. The atmosphere of the town in October always transmits renewed energy and new challenges.

Què es pot fer a Gata a l’octubre? Doncs moltes coses! Sobretot gaudir de l’essència de la vida a un poble, del comerç de proximitat, de la bona gastronomia i de rutes pel camp. L’octubre és ideal, perquè la temperatura és la idònia per fer passejades i gaudir de l’aire lliure.

Gata té una gran trajectòria comercial, portant per bandera la defensa del petit comerç. Els comerços i empreses locals treballen units i aconsegueixen sorprendre i fidelitzar any rere any als seus clients. Mostra d’això és el gran nombre d’edicions de “Gata, Fira al Carrer“, en la qual el municipi es converteix en un centre comercial obert i on pots comprar i tastar productes autòctons de la terra com panses i mistela, coques, pa socarrat, etc … dels diferents forns tradicionals o botifarres, blanquets, sobrassades i moltes més delícies artesanes de les carnisseries del poble.

També és un aparador de mobles i decoració, roba, joieria, regals i un llarg etcètera, de què cada any es sumen els seguidors d’aquesta gran mostra. L’art i la cultura troben el seu espai en diferents activitats com música en directe, restauració de mobles, ball, pintura i molt més. També els més petits gaudeixen com ningú a les atraccions infantils i de passejades en carro.

Aquest any, a causa de la crisi sanitària, la capacitat d’adaptació del nostre comerç s’ha posat a prova i ha aprovat amb nota. No es pot dur a terme una fira a les condicions habituals, però això no vol dir que no puguem gaudir del comerç al carrer.

És per això, que durant els dies 10 i 11 d’octubre s’han organitzat unes jornades: “Gata, botiga oberta” en què molts comerços exposaran els seus productes al carrer al davant dels seus negocis amb totes les mesures de seguretat perquè pugues realitzar un passeig i les compres sense cap tipus de risc.

Les activitats arrencaran el 9 d’octubre amb una cercavila de la Banda Unió Musical de Gata i el concert a la Plaça Nova de “L’últim Europeu”.

Dissabte al migdia la Rondalla EMM de Gata farà una actuació i per la vesprada es podrà gaudir d’una ruta de plafons ceràmics a càrrec de Miguel Vives i d’un teatre infantil “La història de Ferdinand” de Tarannà Teatre.

Diumenge al migdia a la Plaça Nova ens sorprendrà una actuació de circ, concretament “Cargol Magic Clown” i per la vesprada Ruta Raval – Coves Roges a càrrec de Miguel Vives.

En definitiva, un cap de setmana per fer una passejada relaxada  i poder comprar tranquil·lament, alhora que es fan parades en el camí per aprofitar les activitats culturals.

¿Qué se puede hacer en Gata en octubre? ¡Pues muchas cosas! Sobre todo disfrutar de la esencia de la vida en un pueblo, del comercio de proximidad, de la buena gastronomía y de rutas por el campo. Octubre es ideal, porque la temperatura es la idónea para realizar paseos y disfrutar del aire libre.

Gata tiene una gran trayectoria comercial, llevando por bandera la defensa del pequeño comercio. Los comercios y empresas locales trabajan unidos y consiguen sorprender y fidelizar año tras año  a sus clientes. Muestra de ello es el gran número de ediciones de “Gata, Fira al Carrer”, en la que el municipio se convierte en un centro comercial abierto y donde puedes comprar y probar productos autóctonos de la tierra como pasas y mistela, cocas, pa socarrat, etc… de los diferentes hornos tradicionales o morcillas, blanquets, sobrasadas y muchas más delicias artesanas de las carnicerías del pueblo.

También es un escaparate de muebles y decoración, ropa, joyería, regalos y un largo etcétera, del que cada año se suman los seguidores de esta gran muestra. El arte y la cultura encuentran su espacio en diferentes actividades como música en directo, restauración de muebles, baile, pintura y mucho más. También los más pequeños disfrutan como nadie en las atracciones infantiles y de paseos en carro.

Este año, debido a la crisis sanitaria, la capacidad de adaptación de nuestro comercio se ha puesto a prueba y ha aprobado con nota. No se puede llevar a cabo una feria en las condiciones habituales, pero eso no significa que no podamos disfrutar del comercio en la calle.

Es por ello, que durante los días 10 y 11 de octubre se han organizado unas jornadas: “Gata, botiga oberta” en la que muchos comercios expondrán sus productos en la calle en frente de sus negocios con todas las medidas de seguridad para que puedas realizar un paseo y tus compras sin ningún tipo de riesgo.

Las actividades arrancarán el 9 de octubre con un pasacalle de la Banda Unió Musical de Gata y el concierto en la Plaza Nueva de “L’últim Europeu”.

El sábado a mediodía La Rondalla EMM de Gata hará una actuación y por la tarde se podrá disfrutar de una ruta de paneles  cerámicos a cargo de Miguel Vives  y de un teatro infantil “La historia de Ferdinand”  de Tarannà Teatre.

El domingo a mediodía en la Plaza Nueva nos sorprenderá una actuación de circo, concretamente “Tornillo Magic Clown” y por la tarde Ruta Raval – Coves Roges a cargo de Miguel Vives.

En Definitiva, un fin de semana para dar un paseo relajado y poder comprar tranquilamente, a la vez que se hacen altos en el camino para aprovechar las actividades culturales.

What can we do in Gata in October? Well many things! Above all, enjoy the essence of life in a town, local commerce, good gastronomy and routes through the countryside. October is ideal, because the temperature is ideal for walks and enjoying the outdoors.

Gata has a great commercial history, carrying the defense of small businesses as a banner. Local businesses and companies work together and manage to surprise and retain their customers year after year. Proof of this is the large number of editions of  “Gata, Fira al Carrer“, in which the municipality becomes an open shopping center and where you can buy and taste native products of the land such as “pasas” and “mistela”, “cocas”, “pa socarrat” , etc … of the different traditional ovens or “botifarra”, “blanquet”, “sobrasada” and many more artisan delicacies from the village butchers.

It is also a showcase for furniture and decoration, clothing, jewelry, gifts and a long etcetera, to which the followers of this great show join each year. Art and culture find their space in different activities such as live music, furniture restoration, dance, painting and much more. The little ones also enjoy the children’s attractions and car rides like no one else.

This year, due to the health crisis, the adaptability of our shops has been put to the test and they passed it. You cannot hold a fair under the usual conditions, but that does not mean that we cannot enjoy street trading.

That is why, on October 10 and 11, a few days have been organized: “Gata, botiga oberta” in which many businesses will display their products on the street in front of their businesses with all the security measures so that you can take a walk and your purchases without any risk.

The activities will start on October 9 with a parade by the Banda Unió Musical de Gata and the concert in the Plaza Nueva of “L’últim Europeu”.

On Saturday at noon, La Rondalla EMM de Gata will give a performance and in the afternoon it will be possible to enjoy a route of ceramic panels by Miguel Vives and a children’s theater “The history of Ferdinand” by Tarannà Teatre.

On Sunday at noon in the Plaza Nueva we will be surprised by a circus performance, specifically “Tornillo Magic Clown” and in the afternoon Ruta Raval – Coves Roges by Miguel Vives.

In Definitive, a weekend to take a relaxed walk and be able to buy quietly, while stopping along the way to take advantage of cultural activities.

A Gata #LoTípic és la tradició

En Gata, la tradició és més que una paraula, és una manera de mantenir vius als nostres avantpassats i de viure d’acord a les nostres costums. Encara que els nostres comerços i empreses presenten molta innovació, continua havent aspectes en la nostra vida que ens agrada que segueixen sent com han sigut sempre, sobretot els relacionats amb la gastronomia o l’artesania. Vine a Gata i descobreix la màgia de la tradició.

En Gata,  la tradición es más que una palabra, es una manera de mantener vivos a nuestros antepasados y de vivir de acuerdo a nuestras costumbres. Aunque nuestros comercios y empresas presenten mucha innovación, sigue habiendo aspectos en nuestra vida que nos gusta que sigan siendo como han sido siempre, sobre todo los relacionados con la gastronomía o la artesanía. Ven a Gata y descubre la magia de la tradición.

At Gata, tradition is more than a word, it is a way of keeping our ancestors alive and of living according to our customs. Although our shops and companies present a lot of innovation, there are still aspects in our lives that we like to keep as they have always been, especially those related to gastronomy or crafts. Come to Gata and discover the magic of tradition.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és l’Art al Vent

Com cada any arriba l’art a Gata en forma de cobertors, per omplir carrers del poble de gràcia i color. Si no coneixes aquesta mostra, que es pot visitar fins al 6 de setembre, t’animem a que vingues a Gata i no deixes escapar l’oportunitat.

Como cada año llega el arte a Gata en forma de cobertors, para llenar calles del pueblo de gracia y color. Si no conoces esta muestra, que se puede visitar hasta el 6 de septiembre, te animamos a que vengas a Gata y no dejes escapar la oportunidad.

As every year art comes to Gata in the form of covers, to fill the streets of the town with grace and color. If you do not know this exhibition, which can be visited until September 6, we encourage you to come to Gata and do not miss the opportunity.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és menjar-se l’estiu

A Gata el típic és aprofitar l’estiu al màxim, ja que és un poble amb moltes possibilitats. Si estàs de vacances per la Marina Alta, no dubtes en vindre a passar un dia a aquesta localitat, sobretot si necessites un dia tranquil i de compres relaxades.

En Gata lo típico es aprovechar el verano al máximo, ya que es un pueblo con muchas posibilidades. Si estás de vacaciones por la Marina Alta, no dudes en venir a pasar un día a esta localidad, sobre todo si necesitas un día tranquilo y de compras relajadas.

In Gata the typical thing is to make the most of summer, because it’s a town with many possibilities. If you are on holidays in the Marina Alta, don’t hesitate to come and spend a day in this town, especially if you need a quiet day and relaxed shopping.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és comprar amb els 5 sentits

Que a Gata el típic siguen les compres no és gens estrany, perquè quant arribes t’enamores de l’artesania i de la tradició que desprèn aquesta localitat. Gata té una ubicació espectacular ja que està a prop tant de la mar com de la muntanya i es converteix en una destinació ideal per passar un dia de les teues vacances.

Que en Gata lo típico sean las compras no es nada raro, porque en cuanto llegas te enamoras de la artesanía y de la tradición que desprende esta localidad. Gata cuenta con una ubicación espectacular ya que está cerquita tanto del mar como de la montaña y se convierte en un destino ideal para pasar un día de tus vacaciones.

That shopping in Gata is typical it is not uncommon, because as soon as you arrive you fall in love with the crafts and tradition that this town gives off. Gata has a spectacular location since it is close to both the sea and the mountains and makes it an ideal destination to spend a day on your vacation.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és reprendre amb il.lusió

 

La valentia forma part del caràcter del comerç de Gata. Però no només és important adaptar-se a les noves situacions, també ho és mantenir una actitud positiva cada dia per afrontar millor el futur.

En Gata, tenim els comerços preparats, tenim ganes i tenim il·lusió. T’esperem.

La valentía forma parte del carácter del comercio de Gata. Pero no sólo es importante adaptarse a las nuevas situaciones, también lo es mantener una actitud positiva cada día para afrontar mejor el futuro.

En Gata, tenemos los comercios preparados, tenemos ganas y tenemos ilusión. Te esperamos.

Courage is part of the character of Gata’s trade. But it is not only important to adapt to new situations, it is also important to maintain a positive attitude every day to better face the future.

In Gata, we have the shops ready, we want and we are excited. We will wait for you.

Sigue leyendo

En Gata #LoTípic es nuestra historia

Gata es un pueblo con mucha historia. Está situado al nordeste de la Marina Alta, en la llanura que se forma al sur del Montgó. Es una localidad tranquila donde se mantienen las tradiciones, sobre todo en su vertiente gastronómica. Nos encanta ser un pueblo con un pasado lleno de encanto y que vive el presente con calma para poder disfrutar del futuro.

Gata és un poble amb molta història. Està situat a nord-est de la Marina Alta, a la plana que es forma a sud del Montgó. És una localitat tranquil·la on es mantenen les tradicions, sobretot en la seua vessant gastronòmica. Ens encanta ser un poble amb un passat ple d’encant i que viu el present amb calma per poder gaudir del futur.

Gata is a town with a lot of history. It is located northeast of the Marina Alta, on the plain that forms south of the Montgó. It is a quiet town where traditions are maintained, especially in its gastronomic aspect. We love being a town with a past full of charm and living the present calmly in order to enjoy the future.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és la solidaritat

A Gata, a l’igual que a la majoria de llocs del món s’està vivint una situació excepcional. Fa poc si ens haguessin explicat que estaríem a casa sense poder eixir i que es viurien moments difícils com els que s’estan vivint, no ens ho haguéssim cregut.

Per sort, a Gata ens adaptem a la situació. Som poble. Som equip. I aquests dies, en els quals els sentiments estan a flor de pell, el que més ens enorgulleix és la solidaritat que mostra la localitat.

En Gata, al igual que en la mayoría de lugares del mundo se está viviendo una situación excepcional. Hace poco si nos hubieran contado que estaríamos en casa sin poder salir y que se vivirían momentos difíciles como los que se están viviendo, no nos lo hubiéramos creído.

Por suerte, en Gata nos adaptamos a la situación. Somos pueblo. Somos equipo. Y estos días, en los que los sentimientos están a flor de piel, lo que más nos enorgullece es la solidaridad que muestra la localidad.

In Gata, as in most places in the world, an exceptional situation is being experienced. Not long ago, if we had been told that we would be home without being able to go out and that we would be experiencing difficult moments like those that we are experiencing, we would not have believed it.

Luckily, in Gata we adapt to the situation. We are a town. We are a team. And these days, when feelings are on the surface, what makes us most proud is the solidarity shown by the town.

Sigue leyendo

#LoTípic es la Fira Gata al Carrer

Ya no queda nada para la XVI edición de la Fira, Gata al Carrer y como cada año la ilusión día a día aumenta. El foco está puesto en el 12 y 13 de octubre y todo el pueblo espera ansioso. El gran show del comercio será una experiencia única y memorable, ya que los comercios de Gata convertirán lo ordinario en extraordinario. Este año habrá un cambio de ubicación y muchas novedades.  ¿Te lo vas a perder?

There is nothing left for the XVI edition of the Fira, Gata al Carrer and as every year the day-to-day illusion increases. The focus is on October 12 and 13 and all the people wait anxiously. The great show of commerce will be a unique and memorable experience, since the shops of Gata will turn the ordinary into extraordinary. This year there will be a change of location and many new features. Are you going to miss it?

Ja no queda res per a la XVI edició de la Fira, Gata al Carrer i com cada any la il·lusió dia a dia augmenta. El focus està posat en el 12 i 13 d’octubre i tot el poble espera ansiós. El gran xou del comerç serà una experiència única i memorable, ja que els comerços de Gata convertiran l’ordinari en extraordinari. Aquest any hi haurà un canvi d’ubicació i moltes novetats. T’ho perdràs?

Sigue leyendo